Oznámení zadavatele o zrušení výběrového řízení "Realizace dočasné venkovní mobilní stavby určené ke kulturním účelům, vč. zpracování projektové dokumentace"

Vydáno: 
17. 4. 2019 12:45
Datum konce výběrového řízení: 
18. 4. 2019 12:49
Přílohy výběrového řízení ke stažení: 

Oznámení

zadavatele o zrušení výběrového řízení

 

 

Název zakázky:

„Realizace dočasné venkovní mobilní stavby určené ke kulturním účelům, vč. zpracování projektové dokumentace "

ze dne 2. 4. 2019

 

Údaje o zadavateli:         

TIC BRNO, příspěvková organizace

 

se sídlem: Radnická 365/2, Brno 60200

IČO: 00101460, DIČ: CZ00101460

zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl Pr, vložka 18

zastoupená: Mgr. et Mgr. Janou Tichou Janulíkovou, ředitelkou organizace

kontaktní osoba: Monica Taufarová (taufarova@ticbrno.cz)

(dále jen „zadavatel“ nebo „TIC“)

 

 

Zadavatel využívá svého práva dle Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku

(v části 6. Upozornění - 6.5. „Zadavatel si vyhrazuje právo poptávkové řízení kdykoli do uzavření Dohody zrušit a neuzavřít Dohodu s žádným zájemcem.“) a toto zadávací řízení v plném rozsahu ruší.

Bude vypsáno nové výběrové řízení.

 

V Brně dne: 17. 4. 2019

 

 

                                                                                        Mgr. et Mgr. Jana Tichá Janulíková

                                                                                                      ředitelka organizace

                                                                                         TIC BRNO, příspěvková organizace

 

 

Inzerce