Oznámení zadavatele o zrušení výběrového řízení „Sezónní tiskovina – Hudební průvodce Brnem“

Vydáno: 
3. 12. 2019 15:00
Datum konce výběrového řízení: 
3. 12. 2019 15:00
Přílohy výběrového řízení ke stažení: 

Oznámení

zadavatele o zrušení výběrového řízení

 

Název zakázky:

 

Sezónní tiskovina – Hudební průvodce Brnem

ze dne 5.11. 2019

Údaje o zadavateli:         

TIC BRNO, příspěvková organizace

 

se sídlem: Radnická 365/2, Brno 60200

IČO: 00101460, DIČ: CZ00101460

zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl Pr, vložka 18

zastoupená: Mgr. et Mgr. Janou Tichou Janulíkovou, ředitelkou organizace

kontaktní osoba: Martina Výrková, tel.: +420 739 372 309, e-mail: martina@cityofmusic.cz (dále jen „zadavatel“ nebo „TIC“)

 

Zadavatel využívá svého práva dle Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku a ruší zadávací řízení v plném rozsahu.

Bude vypsáno nové výběrové řízení.

 

 

V Brně dne: ..........................................

 

 

                                                                                                          Mgr. et Mgr. Jana Tichá Janulíková

                                                                                                                      ředitelka organizace

                                                                                                            TIC BRNO, příspěvková organizace

 

 

TIC BRNO

TIC města Brna | Radnická 2–10 | 658 78 Brno

Adresa:

TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 365/2
602 00  Brno

+420 542 427 111