Oznámení zadavatele o zrušení výběrového řízení – Úklidové služby v nebytových prostorách ve správě zadavatele

Vydáno: 
18. 7. 2016 11:30
Datum konce výběrového řízení: 
18. 7. 2016 11:30
Přílohy výběrového řízení ke stažení: 

Oznámení

zadavatele o zrušení výběrového řízení

Zadavatel:       Turistické informační centrum města Brna, příspěvková organizace

se sídlem: Radnická 2 – 10, Brno 658 78
IČO: 00101460, DIČ: CZ00101460
zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl Pr, vložka 18
zastoupená: Mgr. et Mgr. Janou Tichou Janulíkovou, ředitelkou organizace

kontaktní osoba: Ivan Ondra, tel.: +420 606 020 806, e-mail: ondra@ticbrno.cz
(dále jen „zadavatel“ nebo „TICmB“)

Veřejná zakázka:         „Úklidové služby v nebytových prostorách ve správě zadavatele“
Vyhlášeno dne
:           9. 6. 2016

Zadavatel využívá svého práva  dle  Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku (v části Pokyny pro zpracování nabídky, jiné požadavky zadavatele na plněné předmětu veřejné zakázky) a toto zadávací řízení v plném rozsahu ruší Na straně zadavatele vznikla v průběhu výběrového řízení potřeba změnit nastavená kritéria zadávacího řízení.  Na zajištění úklidových služeb bude vypsáno nové výběrové řízení.

V Brně, 18. 7. 2016

 

Mgr. et  Mgr. Jana Tichá Janulíková
         ředitelka

Turistického informačního centra města Brna, příspěvková organizace

Aktuálně

V tuto chvíli neprobíhá žádné výběrové řízení.

TIC BRNO

TIC města Brna | Radnická 2–10 | 658 78 Brno

Adresa:

TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 365/2
602 00  Brno

+420 542 427 111