Oznámení zadavatele o zrušení výběrového řízení „Velkoformátový tisk propagačních materiálů pro rok 2017“ ze dne 24.1.2017

Vydáno: 
13. 2. 2017 16:00
Datum konce výběrového řízení: 
13. 2. 2017 16:00
Přílohy výběrového řízení ke stažení: 

Údaje o zadavateli:

Turistické informační centrum města Brna, příspěvková organizace

se sídlem: Radnická 2 – 10, Brno 658 78

IČ: 00101460, DIČ: CZ00101460

zastoupená: Mgr. et Mgr. Janou Tichou Janulíkovou, ředitelkou organizace

kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Jana Tichá Janulíková, tel.: 606717732, e-mail: janulikova@ticbrno.cz

(dále jen „zadavatel“ nebo „TICmB“)

 

 Zadavatel využívá svého práva  dle  Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku (v části Pokyny pro zpracování nabídky, jiné požadavky zadavatele na plněné předmětu veřejné zakázky) a toto zadávací řízení v plném rozsahu ruší.  

 

Bude vypsáno nové výběrové řízení.

 

V Brně dne: 13.2.2017

 

 

Mgr. et Mgr. Jana Tichá Janulíková

ředitelka organizace

Turistické informační centrum města Brna, příspěvková organizace

 

TIC BRNO

TIC města Brna | Radnická 2–10 | 658 78 Brno

Adresa:

TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 365/2
602 00  Brno

+420 542 427 111