Oznámení zadavatele o zrušení výběrového řízení „Zajištění ozvučení pro akce pořádané zadavatelem“ ze dne 7.6.2017

Vydáno: 
13. 6. 2017 9:00
Datum konce výběrového řízení: 
13. 6. 2017 23:45
Přílohy výběrového řízení ke stažení: 

Zadavatel využívá svého práva  dle  Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku (v části Pokyny pro zpracování nabídky, jiné požadavky zadavatele na plněné předmětu veřejné zakázky) a toto zadávací řízení v plném rozsahu ruší. 

Bude vypsáno nové výběrové řízení.

V Brně dne: 13.6.2017

TIC BRNO

TIC města Brna | Radnická 2–10 | 658 78 Brno

Adresa:

TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 365/2
602 00  Brno

+420 542 427 111