Prodloužení lhůty k podání nabídek ve výběrovém řízení dle výzvy s předmětem "Stánky na nám. Svobody" ze dne 27. 6. 2019

Vydáno: 
16. 7. 2019 11:00
Datum konce výběrového řízení: 
29. 7. 2019 12:00
Přílohy výběrového řízení ke stažení: 

Prodloužení lhůty k podání nabídek ve výběrovém řízení dle výzvy  s předmětem   "Stánky na nám. Svobody" ze dne 27. 6. 2019


Zadavatel tímto sděluje, že prodlužuje lhůtu pro podání nabídek v nadepsaném výběrovém řízení do dne 29. 7. 2019, do 12.00 hodin, přičemž za podání nabídky se považuje doručení zadavateli.

Ostatní podmínky výběrového řízení zůstávají nezměněny.

V Brně dne 16. 7. 2019

 

 

                                                                          Mgr. et Mgr. Jana Tichá Janulíková

                                                                                    ředitelka organizace

TIC BRNO

TIC města Brna | Radnická 2–10 | 658 78 Brno

Adresa:

TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 365/2
602 00  Brno

+420 542 427 111