Prodloužení lhůty k podání nabídek ve výběrovém řízení dle výzvy s předmětem „Konzumační zóna na fontáně – Skácelova kašna“

Vydáno: 
1. 8. 2019 13:45
Datum konce výběrového řízení: 
12. 8. 2019 10:00
Přílohy výběrového řízení ke stažení: 

Prodloužení lhůty k podání nabídek ve výběrovém řízení dle výzvy s předmětem

„Konzumační zóna na fontáně – Skácelova kašna“

ze dne 18. 7. 2019

 

Zadavatel tímto sděluje, že prodlužuje lhůtu pro podání nabídek v nadepsaném výběrovém řízení do dne 12. 8. 2019, do 10.00 hodin, přičemž za podání nabídky se považuje doručení zadavateli.

Ostatní podmínky výběrového řízení zůstávají nezměněny.

 

V Brně dne 1. 8. 2019