Vysvětlení / upřesnění dotazu k podání nabídek na VZMR s názvem "Poskytování komplexních právních služeb"

Vydáno: 
6. 5. 2019 11:15
Datum konce výběrového řízení: 
13. 5. 2019 12:00
Přílohy výběrového řízení ke stažení: 

Č. j.: TIC/186/2019                                                                Frank Bold Advokáti, s.r.o.

                                                                                               Údolní 567/33
                                                                                               602 00 Brno
                                                                                               k rukám Mgr. Petra Kocmánka
                                                                                               V Brně dne 6. 5. 2019
                                                                                               datovou zprávou a e-mailem


Vážený pane Kocmánku,
dovolujeme si tímto upravit naše vyjádření zaslané Vám dne 30. 4. 2019, a to co do odpovědi na Váš dotaz č. 2. následovně:

K dotazu č. 2:
Právní službou zadavatel míní  právní poradenství poskytnuté jakémukoli subjektu v daném oboru a v zadaném rozsahu, tedy:

- se může jednat o jedinou právní službu poskytnutou  jedinému subjektu v daném oboru a rozsahu,

- či o služby poskytnuté  v daném oboru a v daném rozsahu dle jednotlivých dílčích objednávek v konkrétních kauzách jedinému subjektu, nebo více subjektům.

 

V případě potřeby jsme Vám dále plně k dispozici.

S pozdravem

Vladislava Surmanová
vedoucí ekonomického oddělení a administrativy        

TIC BRNO

TIC města Brna | Radnická 2–10 | 658 78 Brno

Adresa:

TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 365/2
602 00  Brno

+420 542 427 111