Vysvětlení / upřesnění výzvy k podání nabídek na VZMR s názvem "Poskytování komplexních právních služeb"

Vydáno: 
30. 4. 2019 12:45
Datum konce výběrového řízení: 
13. 5. 2019 12:00

Č. j.: TIC/176/2019                                                              Frank Bold Advokáti, s.r.o.
                                                                                               Údolní 567/33
                                                                                               602 00 Brno

                                                                                               k rukám Mgr. Petra Kocmánka                                          
                                                                                               V Brně dne 30. 4. 2019
                                                                                               datovou zprávou a e-mailem

Vážený pane Kocmánku,

k Vaší žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace výběrového řízení s názvem "Poskytování komplexních právních služeb", konkrétně kritérií technické kvalifikace, uvádíme následující:

 

K dotazu č. 1:

Pro předmětnou veřejnou zakázku se kvalifikuje dodavatel, jenž zadavatelem požadované právní služby poskytl subjektu vymezenému druhově jako příspěvková organizace.
Zadavatel neklade podmínku, aby tyto služby byly poskytnuty jediné příspěvkové organizaci.

 

K dotazu č. 2:

Právní službou zadavatel míní právní poradenství poskytnuté jakékoli příspěvkové organizaci v daném oboru a v zadaném rozsahu, přičemž se může jednat o jedinou právní službu poskytnutou jediné příspěvkové organizaci v tomto rozsahu, či o služby poskytnuté  v daném oboru dle jednotlivých dílčích objednávek v konkrétních kauzách jediné příspěvkové organizaci, nebo více příspěvkovým organizacím.

 

K dotazu č. 3:

Zákonem o veřejných zakázkách je myšlen jak zákon č. 134/2016 Sb., tak zákon
č. 137/2006 Sb.

Zadavatel  prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 10 kalendářních dnů tak, že lhůta vyprší dne 13. 5. 2019.

Pro případné další dotazy jsme Vám dále plně k dispozici.

Za Vaše dotazy děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

 

S pozdravem

Vladislava Surmanová
vedoucí ekonomického oddělení a administrativy

TIC BRNO

TIC města Brna | Radnická 2–10 | 658 78 Brno

Adresa:

TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 365/2
602 00  Brno

+420 542 427 111