Zrušení výběrového řízení Dodávka kancelářských a hygienických potřeb pro rok 2018

Vydáno: 
10. 1. 2018 12:00
Datum konce výběrového řízení: 
10. 1. 2018 18:45
Přílohy výběrového řízení ke stažení: 

Oznámení

zadavatele o zrušení výběrového řízení  

Název zakázky:

„Dodávka kancelářských a hygienických potřeb pro rok 2018“. 

Údaje o zadavateli:

TIC BRNO, příspěvková organizace

 

Se sídlem: Radnická 365/2, Brno 602 00

IČO: 00101460, DIČ: CZ00101460

zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl Pr, vložkou 18

zastoupená: Mgr. et Mgr. Janou Tichou Janulíkovou, ředitelkou organizace

kontaktní osoba: Monika Pešová (pesova@ticbrno.cz)

(dále jen „zadavatel“ nebo „TIC“)

 

 

Zadavatel využívá svého práva dle Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku

(v části 6. Upozornění – 6.5 „Zadavatel si vyhrazuje právo poptávkové řízení kdykoli do

Uzavření Dohody zrušit a neuzavřít Dohodu s žádným zájemcem.“) a toto zadávací řízení v plném rozsahu ruší.

 

Bude vypsáno nové výběrové řízení.

 

 

V Brně dne: ………………………...

Inzerce

Aktuálně

V tuto chvíli neprobíhá žádné výběrové řízení.

TIC BRNO

TIC města Brna | Radnická 2–10 | 658 78 Brno

Adresa:

TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 365/2
602 00  Brno

+420 542 427 111