Zrušení výběrového řízení "Dominikánské náměstí –Gurmánské Vánoce"

Vydáno: 
7. 9. 2018 8:00
Datum konce výběrového řízení: 
7. 9. 2018 8:00
Přílohy výběrového řízení ke stažení: 

Oznámení

zadavatele o zrušení výběrového řízení

 

 

Název zakázky:

Brněnské Vánoce 2018 – „Dominikánské náměstí –Gurmánské Vánoce"

ze dne 15. 8. 2018

 

Údaje o zadavateli:         

TIC BRNO, příspěvková organizace

 

se sídlem: Radnická 365/2, Brno 60200

IČO: 00101460, DIČ: CZ00101460

zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl Pr, vložka 18

zastoupená: Mgr. et Mgr. Janou Tichou Janulíkovou, ředitelkou organizace

kontaktní osoba: Martina Pokorná (pokorna@ticbrno.cz)

(dále jen „zadavatel“ nebo „TIC“)

 

 

Zadavatel využívá svého práva dle Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku

(v části 6. Upozornění - 6.5. „Zadavatel si vyhrazuje právo poptávkové řízení kdykoli do uzavření Dohody zrušit a neuzavřít Dohodu s žádným zájemcem.“) a toto zadávací řízení v plném rozsahu ruší.

Bude vypsáno nové výběrové řízení.

 

V Brně dne: ..........................................

 

                                                                                        Mgr. et Mgr. Jana Tichá Janulíková

                                                                                                      ředitelka organizace

                                                                                         TIC BRNO, příspěvková organizace

 

 

TIC BRNO

TIC města Brna | Radnická 2–10 | 658 78 Brno

Adresa:

TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 365/2
602 00  Brno

+420 542 427 111