Pietní akt k uctění památky obětí romského holocaustu

Akce již proběhla
14:00
centrum města

Před 72 lety opustil Brno první romský transport do Osvětimi. Odjel na začátku března 1943 a po něm následovalo několik dalších. Přestože se o romském holocaustu často nemluví, jeho dopady byly katastrofální. Zpět na české území, kde žilo před válkou přibližně 6,5 tisíce Romů, se jich vrátilo jen 1,5 tisíce.

Nucený odsun československých Romů do táborů v Letech u Písku a v Hodoníně u Kunštátu začal po atentátu na Heydricha. Výnos o vyloučení neárijských ras ze společnosti a o potírání cikánského zlořádu byl tak převeden do praxe. Z protektorátu do Osvětimi vyjely první romské transporty v době, kdy vedení SS dokončovalo přípravy na celoevropskou likvidaci Romů a Sinthů. Přestože v romských táborech byly podmínky stejně hrůzostrašné jako v těch židovských, alespoň tam mohly rodiny zůstat pohromadě.

Dne 7. března 1943 dorazil do koncentračního tábora v Osvětimi hromadný transport s více než tisícovkou romských mužů, žen a dětí, kteří byli odvezeni vagony z budovy městských jatek v Brně. Většina z nich však nepřežila.

Smutné výročí této tragické události si v Brně připomeneme na pietním shromáždění k uctění památky romského holocaustu, které se bude konat dne 9. 3. 2015 ve 14. 00 hodin v prostorách Muzea romské kultury.

Pietní akt k uctění památky obětí romského holocaustu bude zároveň první akcí v projektu „Rok smíření “, jehož myšlenka vychází z potřeby připomenout události související se 70. výročím ukončení druhé světové války a jejími dopady na město Brno a jeho obyvatele. Zároveň má za cíl důstojně uctít památku obětí a ukázat Brno jako město schopné přihlásit se ke své historii v evropském kontextu.

Radou města Brna byl rok 2015 vyhlášen jako „Rok smíření“ 17. 2. 2015. Rada města Brna uložila zajistit realizaci a koordinaci projektu „Rok smíření“, a to včetně zveřejnění výzvy k zapojení veřejnosti, organizací a jednotlivců do projektu, Turistickému informačnímu centru města Brna, p. o.

http://www.rommuz.cz

Inzerce

NEWSLETTER TIC BRNO

Leoš Janáíček

Multimediální publikace věnované Leoši Janáčkovi a jeho působení ve městě Brně.

Google play Zobrazit publikaci na webu