10–Z bunker

10-Z je kódové označení asi nejutajovanějšího brněnského krytu z doby komunismu pro představitele města a kraje. Vznikl v době nacismu jako úkryt Luftschutzu před americkým a sovětským bombardováním Brna.

Kryt 10-Z

V letech 1946-1948 se ve skále pod Špilberkem nacházel úspěšný velkoobchod s vínem Löwy a Šmíd, který komunisté dva dny po převzetí moci v únoru 1948 majitelům sebrali. Atomový kryt, odolný proti zbraním hromadného ničení, byl dobudován v roce 1959. Mohlo v něm zůstat naráz až 500 osob důležitých pro řízení města a kraje po dobu 3 dnů v době, kdy Československu žádný útok atomovými zbraněmi nehrozil a kdy komunistický režim tvrdě potlačoval jakýkoliv projev svobody svých vlastních obyvatel. Zpřístupnění 10-Z postupně připravuje obecně prospěšná společnost Americký fond. Hlavním smyslem projektu je učinit z původně vojenského prostoru místo setkávání a otevřít jej veřejnosti.

Prohlídky krytu a jeho využití zajišťuje obecně prospěšná společnost Americký fond.
10–Z bunker je přístupný denně od 11:30 do 19.00 (poslední vstup v 18.15) – viz předprodej vstupenek.

Noční exkurze do 10-Z - Baterky s sebou!
Exkurze do celého krytu vedená odborným průvodcem, kryt nebude osvětlen, exkurze je s baterkami, 3 –12 osob ve skupině.

 

Americký fond:

Americký fond o.p.s. vznikl na základě dohody brněnských členů správní rady American Fund for Czech and Slovak Relief, Inc. Ten založil jako americkou neziskovou organizaci v New Yorku čs. vyslanec při OSN dr. Ján Papánek v roce 1949. Tato instituce dodnes v New Yorku působí v České národní budově na Manhattanu.

10–Z bunker

10–Z bunker

Adresa:

Husova ulice (naproti č. 12)
Brno

Podmínky exkurze do technického zázemí:

Exkurze trvá přibližně 40-60 minut dle požadavku náštěvníků.

Nejedná se o návštěvu expozice, kterou Americký fond připravuje, ale o prohlídku technického zázemí krytu 10-Z.

Exkurze je vedena odborníky a snahou je přizpůsobit její obsah zájmu malé skupinky návštěvníků.

Teplota v krytu 10-Z je po celý rok neměnná 14° C – proto si budete moct na prohlídku zapůjčit dobový vojenský kabát, aby vám nebyla zima.

Exkurze probíhá pouze v počtu od 3 do 12 osob, zájemci se musí hlásit ve skupinách.  Exkurze pro více než 9 osob není možná, protože labyrint úzkých chodeb neumožňuje pohyb vetší skupiny po celém krytu. Pokud je zájemců vyšší počet, doporučujeme rozdělit se do více skupin.

Souhlas s účastí na exkurzi do technického zázemí 10-Z na vlastní nebezpečí.

 

Vstupy:
Vstupenky lze zakoupit v předprodeji TIC města Brna na Panenské 1.

Běžné vstupné:
150 Kč/osoba.
100 Kč studenti, senioři a ZTP
60 Kč děti 6-15 let
děti do 6 let zdarma bez vstupenky
25 % sleva na
BRNOPAS

Denně mimo pondělí 11.30 – 18.15
(expozice se uzavírá v 18.45)
Anglický plánek a stručná historie 10-Z v cizích jazycích.

Noční exkurze s průvodcem:
260 Kč/osobu
200 Kč studenti do 26 let, senioři, ZTP
100 Kč děti 6-15 let
děti do 6 let s doprovodem zdarma

Denně mimo pondělí  19.00  – nutná rezervace
Potmě s baterkami / za světla
Prohlídky po objednání také v angličtině a dalších jazycích (min. 5 osob)

Skupinové akce:
Organizované školní prohlídky expozice – ZDARMA
(pouze po objednání, vždy dopoledne, max. počet 90 studentů)
Speciální zážitkové akce pro skupiny 10 – 90 osob
(po domluvě, kontaktujte nás na husova10z@gmail.com)

Hromadné slevy:
po domluvě, kontaktuje nás na husova10z@gmail.com


Předprodej (Panenská 1):
Otevřeno denně 9:00 - 18:00 hod.


Online prodej vstupenek:

Prohlídka krytu 10 – Z               

 

Noční exkurze do krytu  10 – Z+420 542 210 863