Kryt Denis

900 metrů klenutých chodeb ražených ve skále pod Petrovem. Soustava navzájem kolmých chodeb energeticky soběstačného krytu nabízela ochranu pro 3000 osob.

Jeden ze základních lidských pudů, který nutí člověka chovat se způsobem zajišťujícím přežití v případě jakéhokoliv nebezpečí, je pud sebezáchovy. Od samého počátku lidstva hledal člověk úkryt před nepřízní osudu v místech, kde se cítil v bezpečí a která mu zajišťovala ochranu před nejrůznějšími přírodními či společenskými nástrahami.

Kryt Denis

Dvacáté století s nebývalým nástupem vědecko-technického rozvoje vneslo do válečné strategie nový pojem. Použitím “zbraní hromadného ničení” a rozvojem leteckého průmyslu se ochrana obyvatelstva soustředila na budování protileteckých a později i protiatomových krytů. V Brně byl jedním z nich kryt pod Petrovem zvaný "Denis" Nachází se ve skalním masivu petrovského kopce a jeho prostory z větší části leží pod plochou kapucínských zahrad.

Jde o soustavu navzájem kolmých chodeb na ploše tvaru obdélníka o rozměrech při-bližně 85 x 60 m s několika vstupy a množstvím nouzových východů. Klenuté chodby, ražené ve skále s cihelnou vyzdívkou, mají nejčastější rozměr cca 3 x 3 m a jejich celková délka do-sahuje i s únikovými štolami zhruba 900 metrů. V případě atomového výbuchu bylo možno v tomto krytu přežít až 4 dny. Je soběstačný, co se týká vody, elektřiny i dýchatelné směsi a, pokud jsou v něm uloženy zásoby, i stravy. V tomto stísněném prostoru se mohlo naráz ukrýt až 3 000 obyvatel. Jedinou psychickou podporou uvnitř chodeb byl rozvod rozhlasu po drátě.

Dnes slouží dlouhé a prázdné chodby pouze jako depozitář části kamenných prvků ze zničené Královské kaple, která kdysi stála na rohu Veselé ulice a Dominikánského náměstí.

Kryt Denis foto: Michal Růžička, TIC BRNO
Kryt Denis foto: Michal Růžička, TIC BRNO
Kryt Denis foto: Michal Růžička, TIC BRNO
Kryt Denis foto: Michal Růžička, TIC BRNO
Kryt Denis foto: Michal Růžička, TIC BRNO
Kryt Denis foto: Michal Růžička, TIC BRNO
Kryt Denis foto: Michal Růžička, TIC BRNO
Kryt Denis foto: Michal Růžička, TIC BRNO
Kryt Denis foto: Michal Růžička, TIC BRNO
Kryt Denis foto: Michal Růžička, TIC BRNO
Kryt Denis foto: Michal Růžička, TIC BRNO
Kryt Denis foto: Michal Růžička, TIC BRNO
Kryt Denis foto: Michal Růžička, TIC BRNO
Kryt Denis foto: Michal Růžička, TIC BRNO
Kryt Denis foto: Michal Růžička, TIC BRNO
Kryt Denis foto: Michal Růžička, TIC BRNO
Kryt Denis foto: Michal Růžička, TIC BRNO
Kryt Denis foto: Michal Růžička, TIC BRNO
Kryt Denis foto: Michal Růžička, TIC BRNO
Kryt Denis foto: Michal Růžička, TIC BRNO

Kryt Denis

Adresa:
Kryt Denis
roh Husova – Nádražní (vchod z ulice Husova)
Brno – město
Česká republika

Vstupné:
Dospělí   150 Kč
Děti, senioři   100 Kč (vstup dětí povolen od 10 let v doprovodu dospělého)
Na místě nelze zakoupit vstupenku.

Předprodej:
Online nebo na informačním centru
TO JE BRNO
Panenská 1

Otevírací doba:
Po – pá 9.00 – 18.00
So, ne a svátky 9.00 – 18.00

 

TERMÍNY A INFORMACE O PROHLÍDKÁCH PŘIPRAVUJEME.