HOTEL AVION A KOSTNICE U SV. JAKUBA

Ostatní
50 Kč

Jeden z nejužší hotel v Evropě prochází v současné době rekonstrukcí. Na pozemku šířky pouhých osm metrů byl podle návrhu Bohuslava Fuchse postaven v letech 1926-1927 a rekonstruován je od roku 2016 podle projektu Evy Jiřičné. Osmipatrovému funkcionalistickému hotelu na místě nízkopodlažního hostince umožnilo vzniknout použití železobetonového skeletu.

Sraz 13.00, 14.00, 15.00 a 16.00 před hotelem, Česká 20, FUNKCIONALISMUS, Architekt Bohuslav Fuchs, Kostnice u sv. Jakuba

Druhou největší kostnici v Evropě tvoří tři pohřební komory a vznikla pravděpodobně v 17. století. Tento komplex ukrývá více než padesát tisíc lidských ostatků z dob třicetileté války, kdy se během obléhání města Brna Švédy šířila cholera a mor. Kostnice pod kostelem byla objevena v roce 2001 a v roce 2012 byla zpřístupněna veřejnosti.

Sraz před kostelem po prohlídce hotelu, Jakubské náměstí, „NOVOSTAVBA“, Architekt čas

15. 9. 2018 13:00
Sraz: Hotel Avion
Brno
15. 9. 2018 14:00
Sraz: Hotel Avion
Brno
15. 9. 2018 15:00
Sraz: Hotel Avion
Brno
15. 9. 2018 16:00
Sraz: Hotel Avion
Brno

TO JE Brno – Informační centrum a předprodej vstupenek

Adresa:
Panenská 1
658 78 Brno

 

Otevírací doba:
denně 9.00 - 18.00

Prodáváme také vstupenky ze sítí Ticketportal, Ticketstream, Ticketart, Colosseumticket nově prodáváme také ze sítě smsticket.

+420 513 039 035
+420 602 40 42 46