JOHAN GREGOR MENDEL

Ostatní
Tematické prohlídky
100 Kč
50,- Kč děti od 7 let, studenti, senioři, ZTP, ZTP/P

14. 5.  14.00  Johann Gregor Mendel

sraz: před Dietrichsteinským palácem na Zelném trhu

průvodkyně: Libuše Skořepová

Procházka vychází z publikací Mendel -  Brno – Evropa a Stezka Mendlovým Brnem. Projdeme se po trase související s jednotlivými aspekty Mendelova působení v Brně (Reduta, Jánská, Moravské náměstí, bývalé Technické učení, bývalý Teologický studijní ústav, Městský dvůr atd.) Trasu ukončíme v Biskupském dvoře, kde se nachází návštěvnické centrum Mendelianum, součást Moravského zemského muzea. Můžeme si zde prohlédnout mj. zasedací místnost Hospodářské společnosti, která stála u zrodu muzea v roce 1817. Jejím členem byl 40 let i J. G. Mendel a právě zde nalezl zázemí pro svou vědeckou práci.

14. 5. 2017 14:00
Sraz: před Dietrichsteinským palácem
Brno

TO JE Brno – Informační centrum a předprodej vstupenek

Adresa:
Panenská 1
658 78 Brno

 

Otevírací doba:
denně 9.00 - 18.00

Prodáváme také vstupenky ze sítí Ticketportal, Ticketstream, Ticketart, Colosseumticket nově prodáváme také ze sítě smsticket.

+420 513 039 035
+420 602 40 42 46