KNIHKUPECTVÍ BARVIČ A NOVOTNÝ A DÍVČÍ ŠKOLA VESNA

Ostatní
CITY TOURS
100 Kč
Sleva 50% děti, studenti, senioři, ZTP, ZTP/P

Prohlídka nás zavede do období, kdy se v převážně německy mluvícím Brně začínají prosazovat české aktivity, jako je první české knihkupectví, dívčí škola nebo divadlo.

Začínáme v interiéru knihkupectví na České ulici. Na komentované procházce se pak projdeme po místech, která jsou spojena s životy pánů Barviče a Novotného, s jejich přáteli a současníky z českého kulturního života. Na závěr nahlédneme do Jurkovičovy jizby v bývalém penzionátu Vesna na Údolní ulici.

Trasa: Česká, Solniční, Joštova, Veveří, Jaselská, Gorkého, Obilní trh, Údolní

Provází: Monika Postbieglová

Sraz: Česká 13, před knihkupectvím Barvič a Novotný

Procházka je určena pro omezený počet osob, doporučujeme proto zakoupit vstupenky v předprodeji.

23. 4. 2016 12:00
Sraz: Česká 13
Brno

TO JE Brno – Informační centrum a předprodej vstupenek

Adresa:
Panenská 1
602 00 Brno

 

Otevírací doba:
denně 9.00 - 18.00

Prodáváme také vstupenky ze sítí Ticketportal, Ticketart, Colosseumticket, smsticket (Ticketstream pouze hotovost).

+420 513 039 035
+420 602 40 42 46