NÁZVY ULIC DŘÍVE A NYNÍ

Ostatní
Tematické prohlídky
100 Kč
děti, studenti, senioři 50 Kč

18. 5.  10.00  Názvy ulic dříve a nyní                                            

Průvodkyně: Marie Schönová

Sraz: Moravské náměstí uprostřed parku

Řada ulic v centru Brna byla během své historie několikrát přejmenována. Připomeneme si některé z nich. Z Moravského náměstí vyrazíme směrem náměstí Svobody, potom se vydáme ulicí Zámečnická na náměstí Dominikánské a přes Šilingrovo náměstí zamíříme na Zelný trh. Následně přes ulici Masarykovu dojdeme na Františkánskou a naše procházka bude zakončena na ulici Minoritská. Takto zní názvy míst dnes. A jak se jmenovaly v minulosti?

18. 5. 2019 10:00
Sraz: Moravské nám, park
Brno

TO JE Brno – Informační centrum a předprodej vstupenek

Adresa:
Panenská 1
658 78 Brno

 

Otevírací doba:
denně 9.00 - 18.00

Prodáváme také vstupenky ze sítí Ticketportal, Ticketstream, Ticketart, Colosseumticket nově prodáváme také ze sítě smsticket.

+420 513 039 035
+420 602 40 42 46