NOČNÍ EXKURZE DO KRYTU 10-Z

Baterky s sebou!
Ostatní
260 Kč
sleva pro studenty, seniory, ZTP, děti do 15 let zdarma bez vstupenky

Noční exkurze do 10-Z - Baterky s sebou!

Exkurze do celého krytu vedená odborným průvodcem, kryt nebude osvětlen, exkurze je s baterkami. 

Cena: 260 Kč za osobu   

- studenti, senioři a ZTP sleva – 200 Kč    

– děti do 15 let s doprovodem zdarma  bez vstupenky

 

Kryt 10-Z  Kódové označení nejutajovanějšího brněnského krytu z doby komunismu (1959) pro politické představitele města a kraje. Vznikl v době nacismu jako úkryt Luftschutzu před americkým a sovětským bombardováním Brna. V letech 1946-1948 se v něm nacházel úspěšný velkoobchod vínem Löwy a Šmíd, který komunisté dva dny po puči ihned majitelům sebrali. Atomový kryt odolný proti zbraním hromadného ničení byl dobudován v roce 1959. Mohlo v něm zůstat naráz až 500 osob důležitých pro řízení města a kraje po dobu 3 dnů v době, kdy Československu žádný útok atomovými zbraněmi nehrozil a kdy komunistický režim tvrdě potlačoval jakýkoliv projev svobody svých vlastních obyvatel. Až do roku 1993 kryt spravovala armáda a byl přísně tajný. Zpřístupnění 10-Z připravuje obecně prospěšná společnost Americký fond. Hlavním smyslem projektu je učinit z původně vojenského prostoru místo setkávání a zpřístupnit ho veřejnosti.

JAK PROBÍHÁ EXKURZE?

Exkurze trvá přibližně 40-60 minut dle požadavku náštěvníků.

Exkurze je vedena odborníky a snahou přizpůsobit její obsah zájmu malé skupinky návštěvníků.

Cena: 240 Kč/osoba. Vstup dětí do 15 let pouze v doprovodu dospělých.

Teplota 10-Z je po celý rok neměnná 14 C° – proto si budete moct na prohlídku zapůjčit dobový vojenský kabát, aby vám nebyla zima.

Exkurze pro více než 12 osob není možná, protože labyrint úzkých chodeb neumožňuje se pohybovat po celém krytu ve větší skupince. Pokud je zájemců vyšší počet, doporučujeme rozdělit se do více skupin.

Souhlasíte s účastí na exkurzi do technického zázemí 10-Z na vlastní nebezpečí.

Pokud není dohodnuto jinak, probíhá prohlídka s českým výkladem. Cizincům poskytneme plánek krytu a stručný popis historie krytu v angličtině. Cizojazyčného průvodce (anglicky, rusky, německy, polsky, maďarsky) můžeme nabídnout pouze po předchozí domluvě (min. 2 osoby). Prohlídky v cizím jazyce domluvíte na emailu husova10Z@gmail.com nebo přímo v Krytu 10-Z alespoň jeden den předem.

17. 9. 2019 19:00
Kryt 10-Z Husova ulice
Brno
18. 9. 2019 19:00
Kryt 10-Z Husova ulice
Brno
19. 9. 2019 19:00
Kryt 10-Z Husova ulice
Brno
20. 9. 2019 19:00
Kryt 10-Z Husova ulice
Brno
21. 9. 2019 19:00
Kryt 10-Z Husova ulice
Brno
24. 9. 2019 19:00
Kryt 10-Z Husova ulice
Brno
25. 9. 2019 19:00
Kryt 10-Z Husova ulice
Brno
26. 9. 2019 19:00
Kryt 10-Z Husova ulice
Brno
27. 9. 2019 19:00
Kryt 10-Z Husova ulice
Brno
28. 9. 2019 19:00
Kryt 10-Z Husova ulice
Brno
1. 10. 2019 19:00
Kryt 10-Z Husova ulice
Brno
2. 10. 2019 19:00
Kryt 10-Z Husova ulice
Brno
3. 10. 2019 19:00
Kryt 10-Z Husova ulice
Brno
4. 10. 2019 19:00
Kryt 10-Z Husova ulice
Brno
5. 10. 2019 19:00
Kryt 10-Z Husova ulice
Brno
8. 10. 2019 19:00
Kryt 10-Z Husova ulice
Brno
9. 10. 2019 19:00
Kryt 10-Z Husova ulice
Brno
10. 10. 2019 19:00
Kryt 10-Z Husova ulice
Brno
11. 10. 2019 19:00
Kryt 10-Z Husova ulice
Brno
12. 10. 2019 19:00
Kryt 10-Z Husova ulice
Brno
15. 10. 2019 19:00
Kryt 10-Z Husova ulice
Brno
16. 10. 2019 19:00
Kryt 10-Z Husova ulice
Brno
17. 10. 2019 19:00
Kryt 10-Z Husova ulice
Brno
18. 10. 2019 19:00
Kryt 10-Z Husova ulice
Brno
19. 10. 2019 19:00
Kryt 10-Z Husova ulice
Brno
22. 10. 2019 19:00
Kryt 10-Z Husova ulice
Brno
23. 10. 2019 19:00
Kryt 10-Z Husova ulice
Brno
24. 10. 2019 19:00
Kryt 10-Z Husova ulice
Brno
25. 10. 2019 19:00
Kryt 10-Z Husova ulice
Brno
26. 10. 2019 19:00
Kryt 10-Z Husova ulice
Brno
29. 10. 2019 19:00
Kryt 10-Z Husova ulice
Brno
30. 10. 2019 19:00
Kryt 10-Z Husova ulice
Brno
31. 10. 2019 19:00
Kryt 10-Z Husova ulice
Brno

TO JE Brno – Informační centrum a předprodej vstupenek

Adresa:
Panenská 1
658 78 Brno

 

Otevírací doba:
denně 9.00 - 18.00

Prodáváme také vstupenky ze sítí Ticketportal, Ticketstream, Ticketart, Colosseumticket nově prodáváme také ze sítě smsticket.

+420 513 039 035
+420 602 40 42 46