OD KLÁŠTERA K NEMOCNICI/ ZAJÍMAVOSTI ZE ZÁBRDOVIC A HUSOVIC

Ostatní
Tematické prohlídky
100 Kč
děti, studenti, senioři 50 Kč

Sraz: před Sokolovnou, Dukelská tř. 9                                                             

Ilona Protivínská

Při procházce se dozvíte o vzniku a téměř šest století trvající éře premonstrátského kláštera v Zábrdovicích, o jeho zrušení i o počátcích vojenské nemocnice. Povíme si o vývoji Husovic i Zábrdovic v kontextu rozvoje města Brna a průmyslové revoluce, navštívíme zajímavá místa a připomeneme si stavby z Brněnského architektonického manuálu.

3. 6. 2018 10:00
Sraz: Dukelská tř. 9
Brno

TO JE Brno – Informační centrum a předprodej vstupenek

Adresa:
Panenská 1
658 78 Brno

 

Otevírací doba:
denně 9.00 - 18.00

Prodáváme také vstupenky ze sítí Ticketportal, Ticketstream, Ticketart, Colosseumticket nově prodáváme také ze sítě smsticket.

+420 513 039 035
+420 602 40 42 46