Brno – Caput Potestatis Iudicialis / Brno – hlavní město soudní moci

Akce již proběhla
14:00
centrum města

City tours – Nedlouho potom, co byla Brnu udělena městská práva, začaly se ve městě scházet soudní instituce. Vedle rozhodců církevních a městských zde působily také úřady zemské, jejichž jurisdikce zasahovala daleko za hranice obce. Některé do Brna umístěné soudy měly působnost nad celou Zemí moravskou a v určitých případech i slezskou.

Provází: Pavel Dvořák

Skon habsburské monarchie tuto skutečnost nezpochybnil, ba naopak. Mj. bylo roku 1919 Brno ustanoveno sídlem Nejvyššího soudu ČSR. Na historickou úlohu justiční metropole navazuje město i nyní, a to v míře skutečně nevídané. Vedle místních a krajských institucí je totiž domovem celostátních soudních orgánů, což ho opravňuje k označení hlavního města soudní moci. Brno – Caput Potestatits Iudicialis.

Srdečně Vás zveme na procházku městem, která nás zavede na místa spojená s výkonem práva. Na ta minulá i ta současná. Podíváme se např. k Zemskému domu, dnes známému jako Nová radnice, z jehož zdí k Vám pohovoří téměř osm století historie. Zavítáme k monumentálnímu Justičnímu paláci, který je bez nadsázky jednou z perel brněnské okružní třídy. Na okružní třídě nalezneme rovněž elegantní budovu Nejvyššího správního soudu, která symbolicky stojí proti Místodržitelskému paláci, v němž našly soudy útočiště po josefínských reformách. Nakonec si necháme Novou zemskou sněmovnu, velkolepou novorenesanční stavbu, ve které zasedají soudci Ústavního soudu.

Provází: Pavel Dvořák
Sraz: nádvoří Nové radnice

Inzerce

Tematické prohlídky a školní procházky

Tematické prohlídky a školní procházky

Kontakty:

Tereza Uřičářová
Tematické procházky, průvodcovské služby

PO – PÁ 7.00 – 15.00

+420 773 762 302