Dny evropského dědictví

Akce již proběhla

Dny evropského dědictví jsou akcí, která každoročně otevírá co nejvíce zajímavých a výjimečných architektonických, archeologických a sakrálních památek i dalších prostor, v nichž všech je uchováváno rozsáhlé množství kulturního dědictví.

V České republice se nezpřístupňují pouze historické památky, které jsou oficiálně prohlášeny kulturními památkami, ale otevírají se i desítky soukromých a veřejných budov, které nebývají přístupny veřejnosti vůbec nebo pouze příležitostně.
Dny evropského dědictví se v České republice konají pravidelně od roku 1991 a jejich hlavním garantem je Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (www.ehd.cz, www.shscms.cz).

Dny evropského dědictví  2014 v Brně
Také v Brně proběhnou v zářijových dnech již poněkolikáté Dny evropského dědictví. Opět se otevřou veřejnosti brány památek, budov, objektů a prostor -  těch, které jsou jinak během roku zčásti nebo zcela nepřístupné. Vstup do objektů je zdarma, popř. za snížené vstupné. Statutární město Brno nachystalo na neděli 7. září 2014 pro milovníky architektury a historických památek prohlídku několika objektů – již tradičně prohlídku bohatě zdobených sálů Nové radnice a prohlídku technické památky – krytů pod Špilberkem. Opět otevřená bude i vyhlídková věž Staré radnice a za snížené vstupné je možné navštívit brněnské podzemí – Mincmistrovský sklep.


Seznam zpřístupněných památek ve vlastnictví města Brna neděle 7. září 2014:
Nová radnice, Dominikánské náměstí          
10.00–12.00, 13.00–17.00 hod 
vstup na prohlídku s průvodcem z nádvoří Nové radnice

VSTUP ZDARMA
max. počet osob ve skupině 45       
poslední vstup 16.30 hod                                                                                
 
Pro veřejnost budou opět otevřeny reprezentační místnosti Nové radnice na Dominikánském náměstí. Budova radnice patří k nejvýznamnějším památkám města Brna. Po celá staletí se odsud řídily osudy Moravy – budova byla sídlem moravské samosprávy a nazývala se Zemský dům. Dnešní areál vznikal postupně a v několika etapách, prošel složitým stavebním vývojem - jeho současná barokní podoba je z 18. století podle projektu brněnského stavitele M. Grimma. Sídlem brněnského magistrátu se budova stala až po důkladné rekonstrukci podle projektu architekta Poláška v roce 1935. V rámci prohlídky si můžete prohlédnout Sněmovní sál, Rytířský sál (dnes Sňatková síň) a zasedací místnost Rady města Brna.


Kryt pod Špilberkem, Husova ulice             
10.00–12.00, 13.00–17.00 hod
vstup na prohlídku s průvodcem z Husovy ulice naproti budovy MMB                  

VSTUP ZDARMA
max. počet osob ve skupině 30
(z důvodů omezené kapacity budou na místě vydávány časové vstupenky)      
poslední vstup 16.30 hod
                                             
Historie krytu sahá do počátku 20. století, kdy byly do skály vyraženy tři dlouhé sklepy, které sloužily jako sklad nápojů firmy Šmíd a Löwy. Úkryty ve štole vznikly již za 2. světové války. Po 2. světové válce byly štoly adaptovány pro potřeby štábu civilní obrany. Kryt pro 450 - 500 osob měl sloužit především zástupcům města a civilní obrany. Do krytu se vstupuje železobetonovými portály a protitlakovými a protiplynovými dveřmi. Ve třech souběžných štolách polokruhového průřezu o výšce cca 4 m je množství místností vestavěných do profilu. Několik nouzových východů ústí pod hradbami hradu Špilberk a v ulici Pellikova.


Stará radnice – vyhlídková věž                   
9. 30 –17.30 hod
vstup na prohlídku s průvodcem z nádvoří  Staré radnice
           
VSTUP ZDARMA                                         
max. počet osob ve skupině 20
poslední vstup v 17.00 hod                              
       
Historické jádro s věží vzniklo již na začátku 13. století a je nejstarší částí stavebního souboru Staré radnice – nejstarší a nejzajímavější dochované světské stavby v Brně. Před rokem 1343 se tento dům dostal do majetku města a stal se radnicí, kde se konaly schůze městské rady, soudy a sídlil zde i městský písař.                                                                                           
Jedna z nejvýraznějších staveb brněnské Staré radnice – vyhlídková věž měří 62,66 m a na horní ochoz musíte vyšlapat celkem 173 schodů. Radniční věž je ozdobena nádherným portálem s ohnutou věžičkou od sochaře a stavitele Antonína Pilgrama, v průchodu věže je zavěšen pověstný brněnský drak a vozové kolo, ke kterým se vážou brněnské pověsti.
V 90. letech byla  věž zpřístupněna veřejnosti a naskýtá krásný výhled na celé město a jeho okolí.

Mincmistrovský sklep, Dominikánské nám./ Panenská ulice         
9.30 –18.00 hod

SLEVA 20%ZE ZÁKLADNÍHO VSTUPNÉHO 
poslední vstup v 17.15 hod
           
Mincmistrovský sklep je označení historických sklepních prostorů, které byly objeveny při průzkumu brněnského podzemí v roce 1999 a v roce 2010 otevřeny veřejnosti v rámci projektu "Zpřístupnění brněnského podzemí".                                                                    
Expozice ve sklepení připomíná dnes již téměř zapomenuté řemeslo ražby mincí v Brně a na Moravě. Zároveň je připomínkou historického vývoje této městské lokality – je zde představen vývoj Rybného trhu (dnešního Dominikánského náměstí) i existence a zánik původně gotické Královské kaple, která stála ještě začátkem 20. století ve spodní části Dominikánského náměstí. Vzhledem k tomu, že sklepní komplex se nachází v prostorách Nové radnice, která dnes představuje sídlo správy metropolitního města, slouží expozice také pro audiovizuální prezentaci historie i současnosti statutárního města Brna.

Inzerce

Prohlídky a školní procházky

Tematické prohlídky a školní procházky

Kontakty:

Tereza Uřičářová
Tematické procházky, průvodcovské služby

PO – PÁ 7.00 – 15.00

+420 773 762 302