Gregor Johan Mendel

Akce již proběhla
10:00
centrum města
50 Kč
25 Kč děti od 6 let, studenti, senioři, ZTP, ZTP/P / zdarma děti do 6 let

Podzimní komentované procházky – Opat v augustiniánském klášteře na Starém Brně dospěl před půldruhým stoletím křížením rostlin k zásadním objevům, z nichž vyvodil principy dědičnosti, které se staly základem genetiky. Výsledky jeho výzkumů se dnes uplatňují zejména v medicíně i v dalších vědních oborech.

Mendel

Během procházky uvidíte i původní včelín z roku 1871, G.J. Mendel byl totiž také vášnivým a uznávaným včelařem. Dalším Mendelovým obrovským zájmem byla meteorologie; dvě třetiny jeho prací se věnovaly právě tomuto oboru. Mendel prováděl v areálu opatství meteorologická pozorování, například jako jeden z prvních popsal větrnou smršť, která se v roce 1870 přehnala nad Brnem.

Součástí procházky je návštěva Mendelova muzea Masarykovy univerzity

Sraz: v 10.00 hodin na Mendlově náměstí, před Mendelovým muzeem

PRODEJ VSTUPENEK od 12. 9. 2015

Předprodeje:
Informační centrum | Radnická 8 – tel. 542 427 150
Předprodej vstupenek | Radnická 2 – tel. 542 210 863
Labyrint pod Zelným trhem | Zelný trh 21 – tel. 542 212 892
Mincmistrovský sklep | Dominikánské náměstí – tel. 602 128 124

Inzerce

Tematické prohlídky a školní procházky

Tematické prohlídky a školní procházky

Kontakty:

Tereza Uřičářová
Tematické procházky, průvodcovské služby

PO – PÁ 7.00 – 15.00

+420 773 762 302