Johann Gregor Mendel

14. 5. 2017
14:00
Dietrichsteinský palác na Zelném trhu
100 Kč
50,- Kč děti od 6 let, studenti, senioři, ZTP, ZTP/P

Jarní tematické prohlídky – Procházka vychází z publikací Mendel -  Brno – Evropa a Stezka Mendlovým Brnem. Projdeme se po trase související s jednotlivými aspekty Mendelova působení v Brně (Reduta, Jánská, Moravské náměstí, bývalé Technické učení, bývalý Teologický studijní ústav, Městský dvůr atd.).

Trasu ukončíme v Biskupském dvoře, kde se nachází návštěvnické centrum Mendelianum, součást Moravského zemského muzea. Můžeme si zde prohlédnout mj. zasedací místnost Hospodářské společnosti, která stála u zrodu muzea v roce 1817. Jejím členem byl 40 let i J. G. Mendel a právě zde nalezl zázemí pro svou vědeckou práci.

 14. 5.  14.00  Johann Gregor Mendel
sraz: před Dietrichsteinským palácem na Zelném trhu
průvodkyně: Libuše Skořepová

Průvodcovské služby

Průvodcovské služby – objednávky

Kontakty:

Věra Pečínková
Tematické procházky, průvodcovské služby

PO – PÁ 7.00 – 15.00

+420 542 427 153
+420 775 891 790

so + ne + svátky:
Informační centrum, Radnická 8
tel.: +420 542 427 150
e-mail: info@ticbrno.cz