Knihkupectví Barvič a Novotný a dívčí škola Vesna

Akce již proběhla
14:00
centrum města
100 Kč
50 Kč děti od 6 let, studenti, senioři, ZTP, ZTP/P / zdarma děti do 6 let

City tours – Prohlídka nás zavede do období, kdy se v převážně německy mluvícím Brně začínají prosazovat české aktivity, jako je první české knihkupectví, dívčí škola nebo divadlo.

barvič Novotný

Začínáme v interiéru knihkupectví na České ulici. Na komentované procházce se pak projdeme po místech, která jsou spojena s životy pánů Barviče a Novotného, s jejich přáteli a současníky z českého kulturního života. Na závěr nahlédneme do Jurkovičovy jizby v bývalém penzionátu Vesna na Údolní ulici.

Trasa: Česká, Solniční, Joštova, Veveří, Jaselská, Gorkého, Obilní trh, Údolní

Provází: Monika Postbieglová
Sraz: Česká 13, před knihkupectvím Barvič a Novotný

Procházka je určena pro omezený počet osob, doporučujeme proto zakoupit vstupenky v předprodeji.

PRODEJ VSTUPENEK od 8. dubna 2016
INFORMAČNÍ CENTRUM /Radnická 8/, tel. 542 427 150
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK / Radnická 2/, tel. 542 210 863
LABYRINT POD ZELNÝM TRHEM /Zelný trh 21/, tel. 542 212 892
MINCMISTROVSKÝ SKLEP /Dominikánské náměstí/, tel. 602 128 124

Inzerce

Tematické prohlídky a školní procházky

Tematické prohlídky a školní procházky

Kontakty:

Tereza Uřičářová
Tematické procházky, průvodcovské služby

PO – PÁ 7.00 – 15.00

+420 773 762 302