Meziválečné Brno

14. 9. 2019
10:00
Moravské náměstí u reliéfní mapy Brna
100 Kč
50 Kč děti od 7 let, studenti, senioři 65+, ZTP, 30% sleva BRNOPAS

Tematické prohlídky podzim 2019Město Brno patří k výrazným centrům moderní architektury. Zejména v meziválečném období se v Brně rozvíjely nejrůznější stavební aktivity a vznikaly zde výrazné objekty nejrůznějších funkcí.

Nadační dům Valentina Falkensteinera od Oskara Pořísky

Komentovaná procházka vás zavede právě do období mezi světovými válkami. Projdete si oblast kolem Veveří a Kounicovy ulice a seznámíte se s příběhy stavitelů, architektů i lidí, kteří zde žili. 

Průvodce: Michal Doležel
Sraz: Moravské náměstí u makety města Brna

Procházka je určena pro omezený počet osob, doporučujeme proto zakoupit vstupenky v předprodeji:

INFORMAČNÍ CENTRUM /Radnická 8/ tel. 542 427 150
PŘEDPRODEJ a INFORMAČNÍ CENTRUM PANENSKÁ / Panenská 1/ tel. 513 039 035

Otto Deutsch byl brněnský židovský podnikatel, který si nechal v meziválečném období postavit vlastní dům v dnešní Mášově ulici. Už rok po jeho stavbě však musel dům opustit a nedlouho na to byl spolu se svoji ženou deportován do Terezína, a nakonec do Varšavy, kde oba zahynuli.

Policejní přihláška Otto Deutsche z 10. 2. 1942. © Archiv města Brna

Průvodcovské služby

Průvodcovské služby – objednávky

Kontakty:

Věra Pečínková
Tematické procházky, průvodcovské služby

PO – PÁ 7.00 – 15.00

+420 542 427 153
+420 775 891 790

so + ne + svátky:
Informační centrum, Radnická 8
tel.: +420 542 427 150
e-mail: info@ticbrno.cz