Poetické procházky – putování za brněnskou poezií

31. 5. – 31. 7. 2017
centrum města

Kde lze nalézt místa spojená s výraznými brněnskými básníky? Odpověď najdete v průvodcích na webu Poetické procházky, které za podpory Turistického informačního centra zpracovali budoucí bohemisté.

Poetické procházky

Studenti Ústavu české literatury Filozofické fakulty Masarykovy univerzity se na jaře 2017 zúčastnili série komentovaných procházek, exkurzí a besed, které jim přiblížily významné básníky spjaté s Brnem a představily poezii jako součást městského prostoru. V roli průvodců se střídali akademici, nakladatelé, pamětníci i básníci. Pod jejich vedením poté studenti připravili materiály, které jsou nyní volně ke stažení na stránkách projektu.

Jednotlivé okruhy projektu Poetické procházky představují lokality spojené s dílem a životem např. Jana Skácela, Oldřicha Mikuláška, Zdeňka Rotrekla, Víta Slívy nebo také místa, kde najdete díla nejpozoruhodnějšího představitele brněnského street-artu a zároveň básníka TIMA.

Průvodcovské služby

Průvodcovské služby – objednávky

Kontakty:

Věra Pečínková
Tematické procházky, průvodcovské služby

PO – PÁ 7.00 – 15.00

+420 542 427 153
+420 775 891 790

so + ne + svátky:
Informační centrum, Radnická 8
tel.: +420 542 427 150
e-mail: info@ticbrno.cz