Toulky rokem 1645 aneb Švédů na bran marné klepání

Akce již proběhla
10:00
centrum města
100 Kč
Zdarma děti do 6 let | 50 Kč děti od 7 let, studenti, senioři, ZTP, ZTP/P

ZRUŠENO! – Procházka je zrušena. Vstupenky prosím vracejte na IC Panenská 1 nebo IC Radnická 8. Děkujeme za pochopení.

Jarní tematické procházky – Pojďte spolu s námi po stopách času na procházku historií města Brna. Nahlédnete do prastarých kronik psaných odvahou a krví statečných Moravanů, kteří se zbraní v ruce bránili v roce 1645 město Brno před náporem švédských obléhatelů pod velením generála Torstensona.

Raduit de Souches

Následujte jejich příkladu a prožijte spolu s nimi jedinečný den plný toulek starým Brnem, kde v zákoutí uliček minulosti žije navěky sláva města.

Během jedné hodiny a půl se tak v doprovodu samotného velitele obránců Raduita de Souches dozvíte mnohem víc než z učebnic o odvaze a statečnosti obránců, kteří při obraně Brna položili své životy na poli cti a slávy.

Interaktivní procházka centrem a Starým Brnem je zaměřena na návštěvu památných míst spjatých s obleháním města v památném roce 1645.

Sraz: Moravské náměstí před kostelem sv. Tomáše
Průvodce: Jaroslav Vaculík

Procházka je určena pro omezený počet osob, doporučujeme proto zakoupit vstupenky v předprodeji.

INFORMAČNÍ CENTRUM /Radnická 8/ tel. 542 427 150
PŘEDPRODEJ a INFORMAČNÍ CENTRUM PANENSKÁ / Panenská 1/ tel. 513 039 035


Prohlídky jsou připraveny ve spolupráci s NPÚ Brno.


Inzerce

Prohlídky a školní procházky

Tematické prohlídky a školní procházky

Kontakty:

Tereza Uřičářová
Tematické procházky, průvodcovské služby

PO – PÁ 7.00 – 15.00

+420 773 762 302