Pronájmy prostor: Sál Břetislava Bakaly

Krátkodobě poskytujeme pronájem Sálu Bakala s kapacitou 300 pohodlných míst pro konání audiovizuálních konferencí, filmových projekcí, přednášek koncertů nebo divadelních a tanečních vystoupení.

Jako zázemí velkého sálu lze využít přísálí. Součástí Sálu Bakala je také malý sál, který je vhodný jak pro přednášky, tak i pro různé workshopy nebo jinou zájmovou činnost. Po domluvě lze využít i pokrytí WiFi.

Ceník pronájmů – Sál Břetislava Bakaly (pdf)

Technické zázemí

 Mikrofon (pevný)1 ks300 Kč
 Mikrofon bezdrátový1 ks300 Kč
 Velký dataprojektor z promítací kabiny1 ks3 000 Kč
 Dataprojektor1 ks500 Kč
 CD přehrávač1 ks400 Kč
 Zvuková aparatura - velký sál (pouze pro hudební produkce) 600 Kč
 Klavír1 ks400 Kč
 Ladění klavíru 400 Kč
 Šatnářské služby – paušálem1 hodina130 Kč
 Pronájem jednoho presentačního místa ve foyeru.1 místo300 Kč
 K ceně pronájmu nutno připočíst 21% DPH 
  

 

Sazby na zapůjčení technického vybavení platí po celou dobu sjednané akce.

Možnost zapojení až 4 ks mikrofonů.

 

Možnosti a podmínky

Všechny sály a kina je možné vzájemně kombinovat. Více prostor lze využít u akcí jako jsou festivaly, workshopy, konference nebo jiné významné události.

- K pronájmům umíme zajistit propagaci.
- Po dohodě lze zajistit i promítání filmů.
- Možnost využití WiFi sítě pro přednášející.

Zruší-li objednavatel smlouvu bez závažných důvodů a ohlásí to v termínu kratším než 14 dní před termínem akce, zaplatí 50% sjednané ceny. Pokud zrušenou akci oznámí v termínu kratším než 7 dní, zaplatí plnou cenu.

Platba za pronájem sálů a za využití technického vybavení se provádí převodem po doručení faktury nebo v hotovosti v den konání akce.Inzerce

Sál B. Bakaly

Sál Břetislava Bakaly | Žerotínovo náměstí 6, 658 78 Brno

Adresa:

Sál Břetislava Bakaly
Žerotínovo nám. 6
658 78 Brno

Kontakt:

Pavel Vavřík
tel.: +420 542 212 405
tel.: +420 603 432 243
e-mail: vavrik@ticbrno.cz

+420 542 212 405

Fundraising

Radnická 2 (1. poschodí)

Kontakt:
Martina Pokorná
Radnická 2 (1. poschodí)

+420 542 427 175
+420 775 899 356