Brněnské kolo & Brněnský vrabeček 2016

Akce již proběhla
(dle programu)
Sál B. Bakaly
Stará radnice – Ernův sál

Brněnské kolo uzavřela literární částí soutěže. Slavnostní vyhlášení výsledků s předáním diplomů a drobných cen všech oborů talentové soutěže pro děti a mládež Brněnské kolo a Brněnský Vrabeček 2016 proběhne dne 9. března 2016 od 11hod. v Křišťálovém sále Staré radnice, Radnická ulice 10. Těšíme se na vás.

Brněnský vrabeček 2016

V roce 2016 pořádalo Turistické informační centrum města Brna opět tradiční soutěžní přehlídku uměleckých aktivit mladých talentů do 21 let Brněnské kolo a Brněnský vrabeček. Této výjimečné akce se v uplynulých ročnících účastnili mladí začínající zpěváci a hudebníci, kteří se následně objevili s velmi dobrým umístěním v dalších celorepublikových talentových soutěžích, jako například finalisté Česko hledá Superstar.

Letos se soutěž konala ve dnech 9. a 10. únor 2016:

Brněnské kolo v úterý 9. února 2016 v Ernově sále na Staré radnici a Brněnský vrabeček ve středu 10. února v Sále Břetislava Bakaly (velký sál).

Přehlídka má soutěžní charakter a je jednou z mála příležitostí k prezentaci zájmových uměleckých aktivit mládeže ve městě Brně. Základním kritériem pro zařazení do soutěže je příslušný věk. Není důležité, zda je soutěžící student, jakou školu navštěvuje nebo zda je již zaměstnán. Soutěžící středních uměleckých škol však nemohou soutěžit v oboru, který je předmětem jejich studia.

Soutěž není místně omezena, přihlásit se mohou zájemci z širokého i mimobrněnského okolí. Pořadatel však nehradí soutěžícím náklady na cestu. Soutěž je veřejná, podpora publika z řad kamarádů, spolužáků i pedagogů je vítána. Vstup zdarma.

 

Vyhodnocení literární části zájmové soutěže Brněnské kolo 2016

 

Jako poslední část hodnocení v soutěži Brněnské kolo přinášíme také výsledky literární části. V letošním roce zaslalo své básně, fejetony, povídky a další literární formy celkem 25 autorů. Po zhodnocení prací a poradě tedy odborná porota ve složení PhDr. Šárka Tryhuková, Mgr. Radka Loukotová, Karel Heřman a Mgr. Barbora Hocková vybrala ty nejlepší práce, které si budete zanedlouho moci na těchto stránkách přečíst i vy. Všem níže uvedeným tedy srdečně gratulujeme a doufáme, že se s nimi jako autory dalších zajímavých prací opět setkáme.

Obor Poezie
1.    David Kettmann (básně Směnárník, Smutek a Podzimní tanka)
2.    Daniel Vašák (Lyrický cyklus) a Alžběta Brothánková (Doutnající nádechy)
3.    Jan Hodulák (báseň Panenka z porcelánu)

Obor Próza
1.    Julie – Anna Levínská (Sofie)
2.    Karolína Valoušková (Nakresli mi život)
3.    Kristina Pavíčková (Spřízněná duše) a Eva Havlátová (A smell of the cherry blossom)

Čestné uznání:
Richard Ředina (Spadlo na Newtona jablko?), Jan Páleník (Krátká epizoda z dějin knížectví Anlirie), Eva Faltýnková (Pan Kopecký je hovado), Tereza Marečková (O Brněnském drakovi)

Slavnostní vyhlášení výsledků s předáním diplomů a drobných cen proběhne dne 9. 3. 2016 v 11hod. v Křišťálovém sále Staré radnice v Brně, Radnická ulice 10.

Výsledky Brněnského kola
z 9. 2. 2016
Výsledky Brněnského vrabečka
z 10. 2. 2016

 

Hudební část:
Kategorie klavír:
1.    Sára Šmejkalová
2.    Jan Trecha, Štěpánka Vojtášová
3.    Sabina Fronková
čestné uznání: Tereza Marečková, Laura Keše

Kategorie ostatní nástroje:
1.    Kristína Herzánová, Johana Klára Kratochvílová
3.    Filip Funty

Pěvecká a sborová část:
Zpěv, kategorie do 14 let:
1.    Ivana Hochmanová
2.    Jitka Křivánková
3.    Karolína Zábranská

Zpěv, chlapci:
1.    Matěj Vrbík
2.    Filip Lamparter, Richard Ředina
3.    Theophilus Šťourač

Zpěv, umělá píseň:
1.    Kristina Růžičková
2.    Lucie Vaňáčková
3.    Barbora Votavová

Zpěv, stylizovaná lidová píseň:
1.    Aneta Janíčková
2.    Ludmila Holíková, Adéla Prostějovská
3.    Aneta Havlíčková

Pěvecká seskupení:
1.    Mladí madrigalisté, Ludmila Holíková, Aneta Janíčková, Adéla Prostějovská, Aneta Havlíčková – Kampanela
2.    GYBY Vocal, Barbora Votavová a Lucie Vaňáčková
3.    Zpěvandule, Barbora Lišková a Žaneta Mašová

Hodnotila komise:
PhDr. Šárka Tryhuková, muzikoložka
Anna Laborová, hudební interpretka a studentka hudebních věd
Karel Heřman, hudební interpret a pedagog


Kategorie 5-8 let
1 - Juliana Skýbová
2 - Lucie Juráková
3 - Barbora Drásalová
čestné uznání - Václav Doležel
čestné uznání  - František Balog

Kategorie 9-14 let
1 - Lucie Bikárová
1 - Kristýna Doležalová
2 - Anna Kratochvílová
2 - Karmen Sarojanová
2 - Milan Balog
3 - Karolína Pavelková
3 - Tereza Marečková
3 - Vendula Spáčilová
čestné uznání  - Veronika Chovancová
čestné uznání  - Nikola Sárová

Kategorie 15-20
1 - Monika Kratochvílová
2 - Monika Ralenovská
2 - Klára Hromádková
2 - Barbora Lišková
3 - Karolína Kozubíková
3 - Tereza Urbnánková
čestné uznání  - Eliška Strnadová
čestné uznání  - Žaneta Mašova
čestné uznání  - Adam Honl
čestné uznání  - Jan Sobol

Dueta
1 Helena a Eva Macholánovy
2 Veronika Břoušková a Simona Dubová
3 Adéla Marušková a Ivo Stoklasa

Skupiny
1 Vokální kvarteto (Kampanela)
2 Trio Armia
3 Pretty Ladies
čestné uznání – Šrek Rajhrad


Přehled soutěžních oborů:

Slovesný:
- literární: poezie, próza (povídka, esej, filmová povídka-scénář)

Hudební:
- hra na hudební nástroj    - sólo - skupina
- zpěv lidové písně, umělá píseň - sólo – skupiny
- pěvecké sbory

Brněnský vrabeček:
- populární píseň
- zpěv – sólo (dvě kategorie, dívky do 15 let, chlapci do 15 let, a dívky od 15 let a chlapci od 15 let) – skupiny
- vokálně-instrumentální soubory

 

Podrobnější informace k oborům:

Hra na hudební nástroj
1 skladba či píseň bez časového omezení, pro kolektivní vystoupení 1-2 čísla, ev. pásmo v časovém limitu do 7,5 minut. V sále bude k dispozici naladěný klavír. Ostatní nástroje vlastní.

Pěvecké kategorie lidová píseň, zpěv populární písně
Pro sólová vystoupení si soutěžící připraví 1 skladbu či píseň do 5 minut. V případě kategorie lidová píseň je provedení možné pouze a capella. V kategorii populární písně je třeba před zahájením soutěže předat nahrávku hudby zvukaři. Doprovod je také možný na klavír, který bude k dispozici v sále, či kytaru.

Skupiny a vokálně instrumentální soubory
O technických a časových podmínkách skupinových vystoupení je nutno se předem dohodnout s pořadatelem a zvukařem. Vokálně instrumentální soubory i skupiny si připraví 1-2 čísla v maximální délce 7,5 minut. Skupinu tvoří dva a více interpretů s maximálně jedním doprovodem.

Pěvecké sbory
Každé těleso si připraví maximálně 3 čísla, ev. časové pásmo v maximální délce 10 minut. Vystoupení se bude odehrávat v Ernově sále a nebude zvučeno. Prosím berte tento fakt v potaz při výběru repertoáru a nácviku vystoupení.

Literární soutěž
Literární soutěž má uzávěrku pro dodání prací (maximálně 2 od jednoho autora) do 28. února 2016. Práce prosím přiložte prostřednictvím elektronické přihlášky, případně zasílejte v elektronické podobě (formát MS Word nebo PDF) na hockova@ticbrno.cz, taufarova@ticbrno.cz.


Časový plán soutěže v roce 2016:

SOUTĚŽÍCÍCM ANI ŠKOLÁM NEBUDE ZASÍLÁNO ZVLÁŠTNÍ POZVÁNÍ DO SOUTĚŽE. SOUTĚŽÍCÍ SE DOSTAVÍ DLE ČASOVÉHO PLÁNU.

ČASOVÝ PLÁN BRNĚNSKÉ KOLO (.PDF) aktualizace 8. 2. 2016 - 15:30

ČASOVÝ PLÁN BRNĚNSKÝ VRABEČEK (.PDF) aktualizace 8. 2. 2016 - 15:30

Zahájení kolektivních soutěží a ukončení soutěží vůbec se řídí počtem přihlášených účastníků, odpolední soutěže končí zpravidla okolo 17. hodiny.

Výsledky veřejných soutěží jsou oznamovány v návaznosti na ukončení soutěže.
Zasedání poroty literární soutěže je neveřejné.

 

Kontakt na pořadatele:

Mgr. Barbora Hocková
e-mail: hockova@ticbrno.cz
tel.: +420 542 427 128

Mgr. Monica Taufarová

e-mail: taufarova@ticbrno.cz
tel.: +420 542 427 160

 

Slavnostní vyhlášení výsledků s předáním diplomů a drobných cen všech oborů talentové soutěže pro děti a mládež Brněnské kolo a Brněnský Vrabeček 2016 proběhne dne 9. března 2016 od 11hod. v Křišťálovém sále Staré radnice, Radnická ulice 10. Těšíme se na vás.

Inzerce