Mír s vámi

Mir vam
Dokumentární
Slovensko
2016
67 min
Režie: 
Juraj Mravec

Východ Ukrajiny se v roce 2014 proměnil ve válečnou zónu. Slovenský fotograf Juraj Mravec navštěvuje nejen obyčejné lidi přežívající ve válečné zóně, ale i vojáky či veterány a naslouchá vyprávění o útrapách, které prožili. Ztrácí iluze o bratrství národů a za vším nachází pouze mocenské hry, které neberou ohled na lidi, v jejichž zájmu je válka údajně vedena. Působivost snímku umocňuje kombinace černobílých fotografií s filmovými záběry.