Jak se dělá mír

Akce již proběhla
9:00 - 21:00
Sál B. Bakaly
100 Kč
Slosovatelné vstupné 100,- Kč o studijní cestu na Kosovo!

Novodobé etnosociální konflikty nemají vítěze a poražené. Budovat mír znamená pomáhat jak menším a slabším, tak větším a silnějším. Vstup pouze se smyslem pro kritické myšlení. Jednejme konstruktivně, bavme se emotivně!

Jak se dělá mír

Východoevropské vzdělávací a kulturní centrum, o. p. s. ve spolupráci s Turistickým informačním centrem města Brna, p. o. vás zve na cyklus veřejných diskuzí

Připojte se k nám na Facebooku: https://www.facebook.com/events/683811091744759

 

Program:

09.00 – 13.00 dopolední blok

 • zahájení
 • pplk. Ing. Miroslav Krčmář – Z Doněcka očima pozorovatele mírové mise
  Pozorovat, zaznamenávat a sdělovat – práce pozorovatelů mise OBSE na Ukrajině je chůzí po tenkém ledě. Jak se vyhnout chybným interpretacím? Jak si zachovat nestrannost? / diskuze
 • Mgr. Irina Dusacova – Chybné výklady historie
  Minulost je jen jedna, výkladů minulosti je však více. Co nás nutí překrucovat dějiny? Téma je aktuální jak v české kotlině, tak v Moldavsku. / diskuze
 • přestávka (20 min.)
 • Mgr. Natalia Dusacova, Ph. D. – Moldavská etnická mozaika
  Moldavané či Rumuni? Gagauzové? Rusi? Ukrajinci? Etnická rozmanitost má být předností, ne brzdou. Moldavané – jediný národ na světě, který se domluví od Čukotky po Ohňovou zemi. / diskuze
 • Mgr. Josef Oriško, Ph. D. – Učebnice mezietnického porozumění
  Etnizace konfliktů je novodobým morem Evropy. Pase kozu na tvém pozemku? Uklidni se! Nehledej v tom etnický podtext! / diskuze

13.00 – 14.30 oběd

14.30 – 17.00 odpolední blok

 • Mgr. Jozef Lenč, Ph. D. – Kam sa podela Arabská jar? Mýty a dezinterpretácie demokratizácie na arabský spôsob
  S Arabskou jarou je spojených mnoho mýtov, ale aj dezinterpretácií. Mnohí pri jej analyzovaní nesúhlasia s pomenovaním, iní s jej priebehom a ďalší s tým, ako zmenila rovnováhu blízkovýchodnej politiky. Čo hovorí mediálny obraz Arabskej jari o Araboch a politike na Blízkom východe, a čo o nás samotných?
 • Ing. Ladislav Garassy – Demokracie na Africký způsob
  Sen otců-zakladatelů a hra na demokracii. Role tradic v moderní politice. Nebezpečí nazírání Afriky evropskýma očima.
 • plk. v.v. Mgr. Pavel Skácel – Naše milá euroatlantická civilizace
  Nesmyslnost teorie o nadřazenosti EAC. EAC je zbytku světa dlužna. Vzděláním proti tmářství.
 • shrnutí & losování výherce studijní cesty na Kosovo
 • přestávka (10 min.)

17.00 – ?? večerní blok

 • projekce filmu Před deštěm (Пред дождот)
  zajímavá sonda do západomakedonské každodennosti na pozadí krvavého rozpadu Jugoslávie; Milcho Manchevski, Makedonie / Francie / Velká Británie, 1994, 113 min.
 • vernisáž Výstavy mezietnického porozumění
  podklady k Učebnici mezietnického porozumění; kolektiv autorů
 • šašlik & víno & živá muzika
  Ľudová hudba Poľana (Brno)


Přednášející:

pplk. Ing. Miroslav Krčmář
Miroslav je absolventem Vysoké vojenské letecké školy v Košicích. V roce 1989 byl vyslán jako vojenský pozorovatel do mise OSN do Angoly a Namibie. V letech 1993–1995 pracoval na Ministerstvu obrany a na Generálním štábu AČR, kde se zabýval problematikou mezinárodní vojenské spolupráce a kde se podílel na rozvoji programu NATO Partnerství pro mír. V letech 1999–2003 pracoval na Sekretariátu OBSE ve Vídni. Působil ve více než deseti misích mezinárodních organizací (OSN, OBSE, EU) v Bosně a Hercegovině, Kosovu, Mexiku, Gruzii, Bělorusku, Afghánistánu, Indonésii, Nepálu a Ukrajině.

Mgr. Josef Oriško, Ph. D.
Josef vystudoval etnologii a muzikologii na Masarykově univerzitě v Brně. Zde absolvoval v oboru etnologie také doktorské studium. Působil v misi OBSE na Kosovu a v Gruzii. Účastnil se volební pozorovatelské mise EU v Libérii. Josef se spolupodílel na založení slovenské pobočky obchodní společnosti Kokeš CZ, s. r. o. se zaměřením na slovenský, maďarský a post-jugoslávský trh se stavebním materiálem. Od roku 2008 přednáší teorii etnosociálního konfliktu a aplikovanou antropologii na Masarykově univerzitě v Brně. Roku 2011 se stal ředitelem Východoevropského vzdělávacího a kulturního centra, o. p. s.

Mgr. Natalia Dusacova, Ph. D.
Natalia je kulturní antropoložka a vědecká pracovnice Institutu kulturního dědictví Akademie věd Moldavska. Vystudovala Vysokou antropologickou školu v moldavském Kišiněvě. Zde také absolvovala doktorské studium. Od roku 2008 provádí terénní výzkumy v Moldavsku, v Rumunsku a na Ukrajině. Sleduje rovněž nové tendence v antropologii, studuje otázky identity a etnicity, věnuje se lidové kultuře Rusů v bývalých sovětských republikách. Je autorkou jedné monografie a více než třiceti odborných referátů.

Mgr. Irina Dusacova
Irina je studentkou doktorského programu a vědeckou pracovnicí Institutu kulturního dědictví Akademie věd Moldavska. Vystudovala Vysokou antropologickou školu v Kišiněvě a v současné době se věnuje vědecké práci. Specializuje se na tzv. etno-žurnalistiku, konkrétněji na percepci etnicity médii a na účelovou propagandu. Své výzkumy dokládá novinářskou praxí. Je autorkou jedné monografie, průběžně publikuje.

Mgr. Jozef Lenč, Ph. D.
Jozef je absolventom štúdia politológie na Trnavskej univerzite v Trnave. Od roku 2003 pôsobí na Filozofickej fakulte Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave na katedre politológie (do roku 2012) a na katedre filozofie (od roku 2012). V roku 2009 ukončil doktorandské štúdium na Ústave politických vied SAV v Bratislave s dizertačnou prácou zameranou na problematiku náboženských politických strán. Venuje sa teórii náboženských politických strán, vzťahu islamu (i iných náboženstiev) a politiky a analýzam blízkovýchodnej politiky.

Ing. Ladislav Garassy
Ladislav vystudoval obor sociální geografie a demografie na UK v Bratislavě a obor jaderná fyzika, elektromateriálové a ekologické inženýrství na STU v Bratislavě. Studoval neukončené doktorandské studium politické geografie na UK v Praze. Od roku 2004 pracoval jako volební pozorovatel EU, Carter Center a ENEMO v Afghánistánu, Pákistánu, Jižním Súdánu, Etiopii, Zambii, na Palestinských územích, v indonéském Acehu, na Ukrajině a v Malawi. Je manažérem povodňového mapování a publicistou specializovaným na geopolitiku, etnonacionalismus a Evropskou unii.

plk. v.v. Mgr. Pavel Skácel
Pavel vystudoval Přírodovědeckou fakultu UP v Olomouci, učil na Vojenském gymnáziu Jana Žižky z Trocnova v Opavě. Nyní je vedoucím projektu péče o válečné veterány v ČR, předsedou krajské jednoty Československé obce legionářské v Moravskoslezském kraji a rovněž předsedou jednoty Sdružení válečných veteránů. Pavel se v minulosti účastnil dvou misí OSN: v bývalé Jugoslávii UNPROFOR (1992–93) a v iráckém Kurdistánu UNGCI (1995). Nechal se předčasně repatriovat o pět měsíců dříve kvůli atentátu na kolegy. Je obdivovatel Carla Linuse Paulinga – nositele dvou Nobelových cen ve dvou různých oborech, jednoho z největších učenců všech dob, autora mírové petice s podpisy 11 021 nejvýznamnějších vědců světa, která donutila vlády SSSR a USA uzavřít dohodu o zastavení a zákazu jaderných zkoušek.

Přílohy ke stažení: 

Inzerce