Naiff, filmový festival o domorodých lidech

Akce již proběhla
16:30
Sál B. Bakaly
Vstupné dobrovolné

NAIFF vás ve spolupráci s TIC města Brna zve na sedmý ročník festivalu  konaného 28.10 v sále Břetislava Bakaly.

Etnolog Michal Pavlásek strávil léto dobrovolnickou, dokumentární a reportážní činností na místech tzv. balkánské trasy uprchlíků, kudy směřují do zemí západní a severní Evropy. Na festivalu představí film Macedonia: stop towards a fortress Europe, kde konfrontuje české publikum s některými stereotypy, které o uprchlících panují a představí motivace dobrovolníků, kteří se migrujícím snaží umenšit jejich strádání. Po filmu představí motivace svých aktivit a dojmy, které během úzkého vztahu s uprchlíky získal.

Festival NAIFF se pokouší divákům představit dnešní život domorodých lidí v různých kulturních areálech a situaci lidí na okraji společnosti prostřednictvím dokumentárních filmů, přednášek a diskusí.

Balkánskou trasou uprchlíků | Naiff

* Připojte se k události na facebooku *

 

PROGRAM:

28.10.

17:00 Zahájení festivalu
Série dokumentů Borderline (Spain, Italy, Mediterranean, Turkey, France, Bulgaria), režie Stefano Liberti 2015. 30 min.
Pásmo krátkých snímků přináší svědectví z jednotlivých hraničních přechodů či širého moře, přes které se lidé snaží dostat do Evropy.
17:35 Debata s režisérem Stefanem Libertim
Stefano Liberti je italský novinář a spisovatel, autor knihy Land Grabbing: cesty nového kolonialismu, přeložené do několika světových jazyků.

18:30 Film Crossing Borders, režie Michal Pavlásek 2015. 22 min.
Film konfrontuje české publikum s některými stereotypy, které o uprchlících panují a představí motivace dobrovolníků, kteří se migrujícím snaží umenšit jejich strádání.
19:00 Prezentace Michala Pavláska
Etnolog Michal Pavlásek představí svou dobrovolnickou, dokumentární a reportážní činnost z uplynulého léta na místech tzv. balkánské trasy uprchlíků, kudy směřují do zemí západní a severní Evropy. Uvede také motivace svých aktivit a dojmy, které během úzkého vztahu s uprchlíky získal.

20:00 Panelová diskuse na téma migrace. Jaká je cesta uprchlíků, odkud kam směřují a jak je s nimi u nás nakládáno? Diskusi bude moderovat Gaby Khazalová, účastníky panelu budou:

Mgr. Helena Tužinská, Ph.D., odborná asistentka na katedře etnologie a muzeologie Filosofické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě, kde se věnuje mezikulturní komunikaci, antropologii učení a lingvistické antropologii. Na festivalu představí svou knihu "Otázky opisu a prekladu: využitie poznatkov antropológie a etnografie vo vedení a tlmočení interview s imigrantmi".

Mgr. Michal Pavlásek, Ph.D., absolvent studia etnologie a historie na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Je pracovníkem Etnologického ústavu AV ČR v Brně a působí ve sdružení Anthropictures. Svůj obzor zájmu směřuje k českým vystěhovalcům v regionu jihovýchodní Evropy.

Mgr. Lenka Šafránková Pavlíčková, vystudovala sociologii, sociální politiku a mediální studia a žurnalistiku na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Nyní se zde v rámci doktorandského studia sociologie věnuje tématu ideologií a migrace a integrace cizinců. Tématy uprchlictví a migrace se dlouhodobě zabývá také prakticky v rámci NESEHNUTÍ (NEzávislé Sociálně Ekologické HNUTÍ).


29.10.

17:00 Prezentace dobrovolnické výpravy k maďarsko-srbským hranicím u Röszke - Gaby Khazalová + Václav Pecl
Bc. Gaby Khazalová je absolventkou sociologie a politologie. Pracuje v Deníku Referendum, odborně se zabývá urbánní sociologií. Mgr. Václav Pecl je etnolog, aktivista a ředitel festivalu NAIFF.

17:30 Beseda s Michaelem Havasem
Michael Havas je česko-novozélandský filmař, který napsal, zrežíroval nebo produkoval více než 50 filmů, z nichž mnohé získaly mezinárodní ocenění. Věnuje se hlavně historickým souvislostem, kulturnímu dědictví, lidským právům a přírodě. Je koproducentem prvních dvou celovečerních hraných filmů Jana Švankmajera (Něco z Alenky a Lekce Faust) a jeden ze spoluautorů dobrodružného 3D filmu o přírodě Aldabra, který bude uveden do českých kin 18.11.2015.
Na festivalu promluví o akci Human Chain v italských Dolomitech, kde 6000 lidí vytvořilo lidský řetěz okolo hory Tre Cime na vyjádření podpory uprchlíkům. Představí rovněž novozélandský seriál o portrétistovi maorských obyvatel a plzeňském rodákovi Gottfriedu Lindauerovi, jehož výstavu obrazů v Plzni pomáhal organizovat. Na závěr uvede archivní film Trobriand Cricket svého přítele Garyho Kildea.

20:00 Film Trobriand Cricket, Režie Gary Kilde 1976. 54 min.
Jedinečný a světově proslulý film poprvé v českém znění. Jedná se o starší, avšak o nic méně fascinující etnografický dokument o kulturní tvořivosti původních obyvatel Trobriandských ostrovů. Film ukazuje, jak ostrované přizpůsobili svým kulturním potřebám britskou hru kriket, kterou se na přelomu 19. a 20. století naučili od metodistických misionářů. V podání ostrovanů představuje kriket svébytnou rituální formu umožňující zmírňovat soupeření mezi vesnicemi, omezovat rivalitu mezi politickými vůdci, ale i zprostředkovávat erotické tance a okázalou zábavu.

Vstupné bude jako vždy dobrovolné, vaše příspěvky uvítáme, produkce festivalu je hrazena z darů, naiff nečerpá žádný grant.


Naiff

První a jediný český festival dokumentárních filmů o domorodých lidech. Festival NAIFF se pokusí divákům představit dnešní život domorodých lidí v různých kulturních areálech prostřednictvím dokumentárních filmů, přednášek a diskusí.

V dnešní době žije na Zemi přibližně 350 milionů domorodých lidí ve více než sedmdesáti zemích. Někdy jako většinová část populace, ovšem častěji jako minority. Domorodí lidé žijí v souladu s přírodou, o kterou se starají, a opatrují ji. Životy domorodých národů jsou úzce spjaty s jejich životním prostředím, ze kterého čerpají jídlo a přístřeší. Země jim zároveň slouží jako duchovní kotva, kterou po věky opatrují.

Pokud se podíváme, kde domorodé národy žijí a kde je nejzachovalejší biologická rozmanitost, spatříme naprostou shodu. Ne náhodou. O své životní prostředí domorodé národy pečovaly po staletí. A pokud do jejich teritorii nezavitá externí činitel, budou v tom pokračovat i nadále. Odhaduje se, že na této planetě existuje okolo 6000 jazyků. Z toho čtyřmi tisíci hovoří domorodí lidé. Pokud se podíváme na mapu, zjistíme, že jazyková a kulturní rozmanitost má přímou úměru k rozmanitosti biologické. Právě proto je třeba si uvědomit, že domorodí lidé jsou pro globální zájmy nepostradatelní. Tím, že ochráníme přírodní národy, ochráníme kulturní a jazykovou rozmanitost, zároveň však i rozmanitost biologickou.

• Domorodí lidé jsou nejchudšími z chudých. Nejzákladnější produkty jako jídlo, obuv či očkování jsou pro ně cenově nedosažitelné.

• Domorodí lidé vykazují nejvyšší hodnoty chudoby, dětské úmrtnosti či negramotnosti a naopak nejnižší hodnoty naděje dožití.

• Mnoho domorodých národů dotčených kolonialistickými praktikami dnes čelí sociálním problémům, jako jsou například sebevraždy, fyzické a emocionální strádání, alkoholismus či jiné formy závislostí.

• Rozvojové programy vlád v zemích, kde domorodé národy žijí, mnohdy vytvářejí či podporují podmínky pro asimilaci a závislost domorodých etnik na většinové společnosti.

Inzerce