Urbanismus Brna od počátku po součastnost: Počátky urbanistické struktury a determinace místem (po 13 století)

Akce již proběhla
19:30
Sál B. Bakaly
90 Kč
studenti 60 Kč

Přednáška architekta Jana Sapáka – Prvopočátky krystalizace pozdější města terénní předurčení. Úvodní řeč bude zaměřena na předurbanizační projevy od konce 9. století  po 13. století. 

Terén Brna

Bude pokusem syntetizovat dosavadní (stále mezerovité) poznatky o vývoji osídlení, které vyžadují nové strategie pro věrohodný a obecně přijatelný nástin geneze vedoucí k pozdějšímu městu. Pozornost bude věnována determinaci širšího brněnského terénu v porovnání s jinými evropskými městy. Upozorní na naději spojenou s rozvojem nových metod, např. krajinné archeologie.

 

Soubor přednášek – Urbanismus Brna od počátku po součastnost:

Inzerce