TIC BRNO

TIC BRNO, příspěvková organizace (TIC BRNO) je příspěvkovou organizací statutárního města Brna. Naše činnost je rozdělena do tří divizí: divize provozní, kulturní a divize marketingu a cestovního ruchu.

TIC BRNO  je sebevědomá instituce, která mapuje a  sdružuje kulturní život  v  Brně.  Instituce,  která  poskytuje  partnerství  a  možnost  zázemí  ostatním.  Pracuje  na  propagaci  Brna jako přitažlivé destinace. Držíme se strategie, kterou jsme si definovali v souladu s Programem rozvoje cestovního ruchu města Brna 2016–2020. Brno má co nabídnout především cílovým skupinám „prázdné hnízdo“, „studenti“ a „mladí dospělí“. Svojí jedinečnou atmosférou má potenciál oslovovat i další specifické cílové skupiny, jako jsou intelektuálové, poučená veřejnost, singles, urban turisté či expati.

TIC BRNO Pořádá kulturní a společenské akce, které zatraktivňují veřejný prostor a činí z Brna „živé město“.  Vydáváme moderní časopis KAM v Brně, spravujeme turistický portál města – gotobrno.cz, provozujeme poslední městské kino – Kino Art, galerie s letitou historií – Galerie TIC a Filmovou kancelář. Ta slouží jako kontaktní zprostředkovatelské místo pro audiovizuální produkce k dotazům o možnostech natáčení v Brně a Jihomoravském kraji.

V  roce  2018  bude TIC BRNO moderním způsobem komunikovat to nejlepší z Brna a současně zlepšovat návštěvnický servis i samotnou nabídku. Brno nechce být masovou turistickou destinací, ale právě důraz na jeho autentičnost má šanci dané cílové skupiny oslovit. Oslovit ty, kteří vyhledávají autentické zážitky, mají rádi design a umění, rádi objevují nová místa, milují dobré jídlo a zábavu.  Prostě ty, kteří ocení styl a atmosféru Brna.

Brno budeme prezentovat jako živé  a  duchem mladé město s bohatou kulturní nabídkou a unikátní architekturou. Město s atraktivním  centrem,  které  se  neustále  rozvíjí  a  překvapuje.  Město, které je vstupní branou do regionu Jižní Morava.

TIC BRNO iniciuje a rozvíjí partnerství s kulturními a vzdělávacími organizacemi města Brna, s oborovými organizacemi Czech Tourism, s Centrálou cestovního ruchu jižní Morava, Asociací průvodců ČR. Současně také úzce spolupracujeme a nadále spolupracovat chceme s jednotlivými městskými částmi, s Jihomoravským krajem i zástupci státní správy a samosprávy na všech úrovních, s expaty, stejně  jako  s podnikatelskými subjekty, které nabízejí služby v rámci turistického ruchu (zejména ubytovací zařízení a dopravci).

Inzerce

TIC BRNO

TIC města Brna | Radnická 2–10 | 658 78 Brno

Adresa:

TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 365/2
602 00  Brno

+420 542 427 111