Brno zahájí turistickou sezónu na Staré radnici, v podzemí a procházkami s průvodci

Vydáno: 
9. 4. 2015 12:30

Slavnostní zahájení letošní turistické sezóny se pod taktovkou Turistického informačního centra města Brna uskuteční v sobotu 11. dubna 2015 přímo na nádvoří Staré radnice a pokračovat bude v brněnském podzemí, konkrétně v Labyrintu pod Zelným trhem.

Od 10 do 17 hodin budou zájemcům o prohlídky historických sálů Staré radnice – Křišťálového a Freskového sálu – a Klenotnice k dispozici průvodci v dobových kostýmech. Otevřen bude také sál s výstavou dětských krojů a panenek s porcelánovými hlavičkami v lidových krojích Moravského Slovácka. V průchodu „Pod krokodýlem“ ukáže městský mincmistr, jak se razily brněnské groše.

Vystoupat po 173 schodech mohou lidé i na věž Staré radnice. Na ni je vstup individuální, je otevřena denně od 9.30 do 18 hodin. Informace o cenách vstupného a otvíracích hodinách najdete na: http://ticbrno.cz/cs/stara-radnice

Turistické informační centrum nezapomnělo ani na malé návštěvníky. Od 10.30 hodin bude pokračovat zahájení sezóny ve společenské části Labyrintu pod Zelným trhem. Připraveny jsou hry a úkoly pro děti a také drobné odměny za jejich snažení. Prohlídku Labyrintu pod Zelným trhem zpestří v den zahájení turistické sezóny průvodci v kostýmech, vstupné do podzemí – tedy i do Mincmistrovského sklepa a Kostnice - si na 11. dubna koupí návštěvníci se slevou (Labyrint 20%, Mincmistrovský sklep a Kostnice 10%). 

Tradičně v rámci zahájení nové turistické sezóny nabídne Turistické informační centrum města Brna zájemcům také procházky městem s průvodci. Začínají v 10 hodin na nádvoří Staré radnice.

Procházky trvají 120 minut. Jednotné vstupné je 30 korun, děti do 6 let zdarma.

Vstupenky na akce související se zahájením turistické sezóny mohou zájemci od 27. 3. 2015 koupit nebo rezervovat na pokladně Labyrintu pod Zelným trhem, Zelný trh 21, tel. 542 212 892, út - ne 9 – 18 hodin.

Program zahájení turistické sezóny:

Stará radnice
10.00 slavnostní zahájení turistické sezóny 2015
10.00 tematické prohlídky města s průvodcem
Architektura, která vytvořila Brno, Gotika v centru města, Brněnské maličkosti, Po stopách brněnských pověstí, Brno hlavní město Moravy
10.00 – 17.00 kostýmované prohlídky historických sálů Staré radnice včetně výstupu na věž
          Výstava dětských krojů a panenek s porcelánovými hlavičkami v lidových krojích Moravského Slovácka.
           Jednotné vstupné 30 korun      
10.00 – 17.00 ražba brněnského groše “Pod krokodýlem“ 

Labyrint
10.30 -16.00 pokračování zahájení sezony ve společenské části Labyrintu - hry a úkoly pro děti s drobnými dárečky, poslední vstup v 16.00 hodin.

Návštěvy brněnského podzemí
9.30 – 17.30 komentované kostýmované prohlídky, poslední vstup 17.30 hodin
10.00 – 17.30 Mincmistrovský sklep, Kostnice 
Vstupné do podzemí se slevou 10% z celkové částky

Procházky s průvodcem
10.00 na nádvoří Staré radnice – 5 okruhů

Po stopách brněnských pověstí
Vydejte se s námi po stopách brněnských pověstí, báchorek a bájí. Poslechněte si příběhy o brněnském drakovi, nešťastné Johance či loupežníku Babinském … během procházky se dozvíte i o symbolech, které dodnes lze spatřit a jejichž význam nám mnohdy uniká.
Trasa: areál Staré radnice – Zelný trh – Kapucínské náměstí – Biskupský dvůr – Petrov – Denisovy sady - Mečová ulice – náměstí Svobody – kostel sv. Jakuba
Brněnské maličkosti
Prohlídka je inspirovaná mj. knížkami „Brněnské maličkosti“ od Viktora Slivy a zaměřuje se na drobnosti v centru města, kterých si při běžném procházení ulicemi možná ani nevšimneme. Většina zastavení je spojena s obdobím brněnské asanace přelomu 19. a 20. století, kdy se tvář města výrazně měnila. Některé portály, sochy, reliéfy však byly přeneseny na jiná místa, některé se nově vsadily tak, aby nám připomněly, co tu kdysi bývalo.
Při sobotní prohlídce se zastavíme např. u nárožních reliéfů na Radnické ulici, uvidíme cyrilometodějský emblém a možná i trezor v bývalé záložně, podíváme se, kde na Zelném trhu bývaly masné krámy. Zajímavé detaily nás čekají na Kapucínském náměstí, u bývalé Židovská brány nebo u portálu tzv. malého Dietrichsteinského paláce. Další drobné střípky minulosti uvidíme spolu s oblíbenou průvodkyní také na náměstí Svobody a v okolí Malinovského či Moravského náměstí.
Architektura, která vytvořila Brno
Při prohlídce se seznámíme se stavbami významných českých a rakouských architektů a stavitelů 19. a začátku 20. století, které vznikly v době po skončení napoleonských válek. Objevíme nejvýznamnější stavby ve slozích historizmu, které jsou dodnes obdivovány. Některé byly postaveny zásluhou českých představitelů v době, kdy žily v Brně němečtí i čeští obyvatelé. Spolu s výbornou průvodkyní Miloslavou Šoubovou budeme pozorovat pozvolnou změnu stavebních stylů do směru secese českých stavitelů.
Trasa: Stará radnice – Šilingrovo náměstí – Husova ulice – Komenského náměstí – Žerotínovo náměstí -  Veveří ulice – Jiráskova ulice – Konečného náměstí
Gotika v centru města
Gotický sloh rozhodně patří mezi klenoty evropské civilizace. Umí být monumentální a velkolepý, zároveň ale vzletný a vznosný. Z rodné Francie se během pár desítek let rozšířil do prostoru celého západního křesťanstva a přirozeně se nevyhnul ani Českým zemím.
Město Brno prodělalo během své tisícileté historie mnoho architektonických proměn. Středověká zástavba musela často ustoupit novým trendům, především barokním, později pak moderním, jež častokrát kladly důraz především na účelnost a praktičnost. Přesto se ale Brno může pochlubit mnoha místy, na kterých lze gotický styl, popřípadě jeho novogotického pokračovatele obdivovat.
Vynikající průvodce Pavel Dvořák vás srdečně zve na procházku městským centrem, při které vám představí brněnskou gotiku. Někdy okázale nápadnou, jindy skromně skrytou. Vždycky ale osobitou a působivou. 
Do pěšího okruhu jsou zařazeny: Kostel sv. Michala - Dominikánský klášter - novogotika na okružní třídě (Turnhalle, Červený kostel, Muzejka) - kostel sv. Tomáše - kostel sv. Jakuba a Jakubské náměstí - náměstí Svobody - Stará radnice – Petrov - Biskupský dvůr
Brno, hlavní město Moravy
Procházka povede nejdůležitějšími místy historického centra, která dokumentují vznik města Brna a jeho vývoj v kontextu dějin Moravy. Připomeneme si významné události i pozoruhodné osobnosti, které se ne vždy zapsaly do historie města.
Trasa: Stará radnice - Zelný trh - Petrov - Denisovy sady - Nová radnice - nám. Svobody - kostel sv. Jakuba - Moravské náměstí.

Jarní komentované procházky:
Turistické informační centrum opět připravilo i cyklus oblíbených komentovaných procházek s průvodcem. Zcela nový okruh bude v rámci Jarních komentovaných procházek věnován 18. dubna české skladatelce a dirigentce Vítězslavě Kaprálové. Dubnový program procházek bude pokračovat dalším novým okruhem „Ringstrasse“ - výstavba brněnské okružní třídy, dále pak komentovanou procházkou Židovským hřbitovem, která byla loni několikrát vyprodána, a opět novým okruhem „Českou úřednickou čtvrtí“.
V květnu zavedou Jarní komentované procházky zájemce na Ústřední hřbitov, vydají se Po stopách Leoše Janáčka, do historického centra města nebo k vilám v Lipové ulici. Zájemce o nejstarší historii města provede Brnem ředitel Archaia Brno David Merta („Počátky města Brna“). Libor Vykoupil z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity ukáže při procházce s názvem „Bestia triumphans“ místa, jež se zásadně změnila následkem masivního bourání, přestavby a výstavby na přelomu 19. a 20. století.

Průvodcovské služby:
Kromě prohlídky podzemí a Staré radnice nabídne letos turistické informační centrum návštěvníkům Brna prohlídky města ve 13 jazycích. Kromě těch hlavních světových je to například i arabština nebo chorvatština, novinkou letošního roku je možnost objednat si průvodcovské služby v čínštině.

Turistický minibus:
V letošním roce již po šesté vyjede do ulic Brna městský Turistický minibus. Jeho nástupní stanice je na náměstí Svobody. Od 13. 5. do 30. 9. 2015 bude nízkopodlažní minibus vyjíždět na dva okruhy vždy od středy do soboty a turistům, ale i městským rezidentům, představí nejvýznamnější památky a zajímavosti Brna, které se nachází jedna od druhé ve vzdálenějších místech. Průvodce hovoří česky, pro zahraniční návštěvníky jsou v minibusu k dispozici audioguidy s nahrávkou v němčině a angličtině.

Průvodci po brněnských chrámech:
Od června do září budou moci návštěvníci v historické části města Brna využít možnosti prohlídky čtyř nejvýraznějších brněnských chrámů. A to katedrály sv. Petra a Pavla na Petrově, kostela sv. Michala, minoritského komplexu s kostelem sv. Janů a Loretou a baziliky na Nanebevzetí Panny Marie. Prohlídky jsou zdarma. Tento oblíbený projekt realizován již po sedmé a je součástí tzv. církevní turistiky.

Inzerce

Kontakt pro média

Kontakt:

Mgr. Adéla Nováková
tisková mluvčí

tel.: +420 725 047 701
e-mail: novakova@ticbrno.cz

 

Adresa:
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2
602 00 Brno

1. poschodí