Bývalá káznice na Cejlu v únoru ožije masopustem i jam session

Vydáno: 
1. 2. 2019 13:15

Bývalá káznice na Cejlu se probouzí ze zimního spánku a již v únoru nabízí řadu zajímavých akcí. To je jen malá ochutnávka z letošního roku, ve kterém se bude rozvíjet dramaturgický koncept „Káznice žije“. Za ním stojí TIC BRNO a občanské sdružení Tripitaka, zapojit se ale mohou i další pořadatelé akcí.

Mše svatá, masopust i jam session

Každý druhý čtvrtek v měsíci se v kapli káznice na Bratislavské 68 budou konat mše svaté ve spolupráci se sborem farnosti Starého Brna, které bude celebrovat kněz a publicista Jan Hanák. První, únorová, se symbolicky uskuteční 14. 2. od 18 hodin. O deset dní později, 24. 2., se lokalita Bronxu rozjasní pestrými maskami, živou hudbou a pouličním veselím. Masopustní průvod místních hudebníků a tanečníků vyrazí z náměstíčka Pod platany u Muzea romské kultury ve dvě hodiny odpoledne a po několika zastaveních akci zakončí pochovávání basy na nádvoří káznice ve čtyři hodiny.

Kromě mše a masopustu bude káznice v únoru žít také filmem. Ve čtvrtek 7. 2. ve stolárně proběhne předprojekce festivalu Jeden svět a 28. 2. pak filmový klub, který představí celovečerní snímek o fotografovi Jindřichu Štreitovi s názvem Na tělo. Bohatou nabídku doplní 12. 2. Ghettojam, multižánrová jam session, která začne v 19 hodin. A chybět nebude ani tradiční tematická prohlídka, která se uskuteční 23. 2.

Pět dramaturgických linek, které káznici vdechnou nový život

Všechny (nejen) únorové akce naplňují stanovenou dramaturgii, která vychází z pěti základních linek. „Tento koncept má zajišťovat určitou vyváženost, na jednu stranu respektuje pietní charakter místa, současně otevírá příležitosti pro jeho rozvoj skrz inovativní a kreativní přístup, podporuje živé aktivity v duchu hesla Káznice žije,“ popisuje autor konceptu Pavel Strašák z občanského sdružení Tripitaka.

Dramaturgická linka Káznice pamatuje zahrnuje prohlídky, pamětnické a pietní akce; Káznice inspiruje nabízí především rozličné umělecké aktivity, převážně takové, které nějak invenčně pracují s prostorem a využívají jeho jedinečnost, genius loci; Káznice se proměňuje zaznamenává a podporuje reflexi objektu a života v něm; pod linku Káznice spojuje budou patřit především akce komunitního charakteru včetně pravidelných uměleckých a zájmových dílen. Pátá linka s názvem Káznice (nás) přesahuje zahrnuje duchovní, rozvojové a meditativní aktivity využívající skutečnosti, že káznice je vhodným místem k zastavení, vnímání hlubších souvislostí, duchovní oázou v neklidné čtvrti.

Zapojte se!

Důležitou charakteristikou konceptu je to, že neprotěžuje jednu vrstvu, pohled vůči jinému, ale má snahu vytvářet prostor pro různost a programovou diverzitu. TIC BRNO i Tripitaka podporují při sestavování programu spolupráci s rozmanitými subjekty. S některými, například Divadelní fakultou JAMU, Knihovnou Jiřího Mahena či Divadlem Polárka, již byla zahájena a bude pokračovat, další spolupráce jsou určitě vítány. „Nabízíme možnost zapojení v několika rovinách, od jednorázových pronájmů přes propojení v jednotlivých dramaturgických linkách až po dlouhodobé spolupráce. Ta se nám povedla nastavit s Divadelní fakultou Janáčkovy akademie múzických umění. Prostor vyhovuje kreativitě studentů a jsme schopní se domluvit i na velmi příznivých finančních podmínkách,“ doplňuje Jana Janulíková, ředitelka TIC BRNO. Své sídlo v káznici má nově také Paměť národa Jihomoravský kraj společnosti Post Bellum, která bude také participovat na programu v káznici inovativním přístupem k prezentaci historických témat. Výrazným „dodavatelem“ především komunitních aktivit je pak v káznici realizovaný projekt Barvy brněnského Bronxu.

Informace o programu, dramaturgických linkách i možnosti zapojení najdete na: www.gotobrno.cz/kaznice-zije

Inzerce

Kontakt pro média

Kontakt:

Mgr. Adéla Nováková
tisková mluvčí

tel.: +420 725 047 701
e-mail: novakova@ticbrno.cz

 

Adresa:
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2
602 00 Brno

1. poschodí