Bývalá Káznice v Brně na Cejlu ožívá nejen kulturním programem. Konají se zde mše, natáčelo se Nabarvené ptáče.

Vydáno: 
25. 6. 2019 16:15

Ve čtvrtek 27. června si připomínáme Den politických vězňů. Bývalá Káznice v Brně na Cejlu je místo s pohnutým osudem. Není tomu tak dávno, co právě zde probíhalo věznění, mučení a popravy politických vězňů dvou totalit – nacistické a komunistické. TIC BRNO zde pořádá pravidelné komentované prohlídky a do objektu se díky projektu „Káznice žije“ pomalu vrací pozitivní a tvůrčí energie, i když s respektováním genia loci místa. Ten využil pro svůj film Nabarvené ptáče v nedávné době Václav Marhoul.  

Bývalá krajská věznice v Brně na Cejlu je výjimečný objekt s historií sahající až do závěru 18. století. Postupně se stavba původně situovaná za městskými hradbami ocitla uprostřed města a málokdo má dnes tušení, že ještě v průběhu 20. století zde docházelo k věznění a popravám politických odpůrců nacismu a komunismu. Káznice je místem pohnuté historie a mnoha nespravedlivě zmařených lidských osudů. Vězněni zde byli například básník Jan Zahradníček nebo spisovatel Zdeněk Rotrekl.

Současně je Káznice také unikátním historickým prostorem, který stojí za vidění. Na komentovaných prohlídkách si ji můžete projít každou druhou sobotu v měsíci.

Káznice žije

K zavedeným komentovaným prohlídkám přibyl v roce 2019 nový koncept, který má za cíl s citem redefinovat a rozšířit účel tohoto místa. Je oslavou toho, že žijeme v jedinečném období, jež nám umožňuje dát bývalému sirotčinci a brutálnímu vězení nový smysl. Díky němu Káznice ožívá množstvím kulturních a společenských aktivit, chodí se sem na divadla, výstavy, koncerty, workshopy, semináře. Za projektem „Káznice žije“ stojí TIC BRNO a občanské sdružení Tripitaka, zapojit se ale může každý.

Dramaturgie vychází z pěti základních linek. „Tento koncept má zajišťovat určitou vyváženost, na jednu stranu respektuje pietní charakter místa, současně otevírá příležitosti pro jeho rozvoj skrz inovativní a kreativní přístup, podporuje živé aktivity v duchu hesla Káznice žije,“ popisuje autor konceptu Pavel Strašák z občanského sdružení Tripitaka.

Dramaturgická linka Káznice pamatuje zahrnuje prohlídky, pamětnické a pietní akce; Káznice inspiruje nabízí především rozličné umělecké aktivity, převážně takové, které nějak invenčně pracují s prostorem a využívají jeho jedinečnost, genius loci.

Káznice se proměňuje zaznamenává a podporuje reflexi objektu a života v něm; pod linku Káznice spojuje patří především akce komunitního charakteru včetně pravidelných uměleckých a zájmových dílen. Pátá linka s názvem Káznice (nás) přesahuje zahrnuje duchovní, rozvojové a meditativní aktivity využívající skutečnosti, že káznice je vhodným místem k zastavení, vnímání hlubších souvislostí, duchovní oázou v neklidné čtvrti.

Zapojte se!

Důležitou charakteristikou konceptu je to, že neprotěžuje jednu vrstvu, pohled vůči jinému, ale má snahu vytvářet prostor pro různost a programovou diverzitu. TIC BRNO i Tripitaka podporují při sestavování programu spolupráci s rozmanitými subjekty. „Nabízíme možnost zapojení v několika rovinách, od jednorázových pronájmů přes propojení v jednotlivých dramaturgických linkách až po dlouhodobé spolupráce,“ doplňuje Jana Janulíková, ředitelka TIC BRNO.

 Nabarvené ptáče Václava Marhoula

Ve filmu Káznice představuje sirotčinec, kde se na chvíli ocitne hlavní hrdina. Zajímavou shodou okolností je, že sirotčinec bylo i původní využití Káznice v letech 1778-1784, než se do vězení nastěhovali trestanci ze Špilberku. Filmovou proměnou prošel vstupní dvůr z ulice Bratislavská, kde musel být odstraněn veškerý plevel a novodobou betonovou zem pokryl prach a písek, aby historická scéna působila autenticky.

Paměť národa

Své sídlo v Káznici má nově také Paměť národa Jihomoravský kraj společnosti Post Bellum, která bude také participovat na programu v Káznici inovativním přístupem k prezentaci historických témat. Výrazným „dodavatelem“ především komunitních aktivit je pak v káznici realizovaný projekt Barvy brněnského Bronxu.

 

Komentované prohlídky Káznice

13.7. 14.00, 15.00 a 27.7. 14.00, 15.00

17.8. 14.00, 15.00 a 31.8. 14.00, 15.00

www.ticbrno.cz/kaznice

 

Káznice žije

www.gotobrno.cz/kaznice-zije

Kontakt pro média

Lenka Němcová
776 725 277
nemcov@ticbrno.cz

 

Adéla Nováková
725 047 701
novakova@ticbrno.cz

 

PROSÍME UVÁDĚT JMÉNA AUTORŮ, KTERÁ NAJDETE V POPISKÁCH FOTEK. NENÍ-LI JMÉNO UVEDENO, JE ZDROJEM ARCHIV. DĚKUJEME.

Ke stažení: 

Inzerce

Kontakt pro média

Kontakt:

Mgr. Adéla Nováková
tisková mluvčí

tel.: +420 725 047 701
e-mail: novakova@ticbrno.cz

 

Adresa:
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2
602 00 Brno

1. poschodí