Den Brna 2014

Vydáno: 
11. 8. 2014 16:45

V letošním roce si opět připomeneme významnou událost v historii města Brna – 369. výročí úspěšné obrany města proti Švédům v průběhu třicetileté války. Akce se koná pod záštitou primátora statutárního města Brna Romana Onderky a brněnského biskupa Mons. Vojtěcha Cikrleho.

Oslavy Dne Brna se každoročně konají jako připomínka významné historické události z dějin města a hrdinství Brňanů při obléhání města Švédy v době třicetileté války v roce 1645, kdy malá skupina obránců s pomocí obyvatel města odolala útoku obrovské přesily švédských vojsk generála Torstensona. Každý rok je připraveno scénické znázornění některé válečné epizody. Pro letošní rok je připravena komponovaná bitevní ukázka „I dnes vyhrajeme“. 

Termín:                       15. - 17. 8. 2014

Místo:                          nám. Svobody, Špilberk, katedrála sv. Petra a Pavla, Labyrint pod Zelným trhem, Denisovy sady, centrum města (průvody)

Jarmark:                     nám. Svobody ve dnech 15. a 16. 8. 2014

 

Program oslav Dne Brna započne již v pátek 15. srpna dopoledne dobovým jarmarkem, který k této akci neodmyslitelně patří. S ohledem na probíhající rekonstrukci Zelného trhu se historický jarmark oproti předchozím letům přesouvá na náměstí Svobody. V 15 hodin odpoledne proběhne nástup městské hotovosti (Společnost 1645) a následně pochod centrem města. Na pódiu na náměstí Svobody proběhne v 15.30 také slavností zahájení Dne Brna za účasti zástupců spolupořádajících organizací. Od 16 hodin budou mít návštěvníci možnost zhlédnout na pódiu pásmo programových vystoupení, při nichž se představí šermířský Bravo team Libora Olšana, který se specializuje na šerm ve scénické podobě, dále historická skupina S.P.G. a skupina Banda Allegra.

U příležitosti oslav Dne Brna se budou v pátek 15. srpna od 20 do 23 hodin konat v Labyrintu pod Zelným trhem speciální noční prohlídky, při kterých budou návštěvníci svědky odlévání černých kulí pro Torstensona, potkají slovutného magistra Clemense, dráby i brněnského kata.

Hlavním dnem oslav je tradičně sobota, kdy bude od 9 do 20 hodin probíhat dobový jarmark a od 9 do 14.30 bude ve verbířském stanu na náměstí Svobody probíhat výcvik studentů k obraně Brna, kde si budou moci děti vyzkoušet různé vojenské dovednosti. V dopoledních a odpoledních hodinách navodí dobovou atmostéru také programová vystoupení na pódiu, mezi nimiž nebude mimo jiné chybět Duel – nejstarší historická skupina v Brně a jedna z nejstarších fungujících šermířských skupin v ČR i na Slovensku nebo brněnská kapela Žakéři, která se zabývá interpretací tzv. staré hudby především z období středověku, ať už přímo z Čech, Francie nebo Španělska.

V 10.30 vyjde z náměstí Svobody průvod vojska (Společnost 1645), v jehož průběhu budou položeny věnce u hrobky Raduita de Souches. Trasa povede přes Českou, Joštovu, Moravské náměstí, Běhounskou, Jakubské náměstí, Rašínovu, Jakubské náměstí, Běhounskou zpět na náměstí Svobody.

Odtud se vojska v 14.30 odeberou k obraně Brna na úpatí Špilberku.

I v letošním roce vypadne v sobotu 16. srpna od 11 do 23 hodin z hodinového stroje na náměstí Svobody celkem 13 černých kuliček ze speciální edice určené k výročí této historické události.

Programovým vrcholem oslav Dne Brna je tradičně komponovaná bitevní ukázka na úpatí hradu Špilberk – letos nesoucí název „I dnes vyhrajeme“, která začne v 15 hodin a stejně jako každý rok se bude jistě těšit velkému zájmu nejen všech milovníků historie, ale i Brňanů pyšných na dějiny svého města.

Ve večerních hodinách se program oslav Dne Brna přesune do prostoru před katedrálou sv. Petra a Pavla, kde od 19.30 půjde průvod se světly, následovat bude položení věnců na památku padlých obránců města i všech obětí první světové války a pozdravy brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho a primátora statutárního města Brna Romana Onderky k oslavám Dne Brna. Poté proběhne modlitba na úmysly přítomných a požehnání městu a jeho obyvatelům. Ve 20 hodin vystoupí na pódiu před katedrálou s dobovou hudbou skupina Quanti minoris a dívčí pěvecký sbor Pasqil. Skupina Quanti minoris svou tvorbu důvtipně popisuje jako hradní středověký pouliční bigbít. Kromě vlastní tvorby většinou zhudebňují poezii středověkých autorů.

Sobotní program oslav uzavře v 21.25 barokní ohňostroj v Denisových sadech.

Třídenní oslavy Dne Brna zakončí v neděli 17. srpna v katedrále sv. Petra a Pavla pontifikální bohoslužba na poděkování Bohu a za šťastnou budoucnost města Brna, kterou bude celebrovat brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle. Při mši zazní hudba pro žestě a varhany Ars catedralis brunensis.


Nocování v kasematech

Jako součást akce Den Brna připravilo Turistické informační centrum města Brna ve spolupráci s Muzeem města Brna unikátní možnost historicky prvního přenocování veřejnosti ve špilberských kasematech, které nebyly vždy jen vězením, ale původně úkrytem vojenské posádky pevnosti.

Účastníci této akce se na jednu noc stanou obránci města Brna, kteří budou po vyčerpávajících obranných bojích v sobotu 16. srpna padat únavou. Ve 22.30 se setkají na hradebním bastionu s děly. Odtud je hradní hlídka odvede do prostoru vojenských kasemat. Zde jsou pro obránce připravené dvě místnosti s dřevěnými pryčnami. Odvážlivce, kteří na pryčnách případně usnou, bude střežit kostýmovaná hradní stráž. A to vše jen za šerosvitu a chladu, které s sebou tyto prostory bez oken prodchnuté úzkostí stovek historických vězňů, kteří na Špilberku pobývali, nesou. Nový den začne obráncům časně zrána, kdy je cca v 5.30 hradní hlídka vzbudí a doprovodí k ranní polévce s chlebem.

Tento nevšední zážitek bude umožněn skupině 25 osob. Vstup bude mít speciální režim, účastnit se mohou pouze osoby od 18 let, bude zakázáno konzumovat alkohol atd. Všichni zájemci musí při koupi vstupenky podepsat seznámení s pravidly noci v kasematech, s nimiž musí nejen souhlasit, ale především je dodržovat. Dbát na to bude hradní stráž, která provinilce bez milosti vyvede za hradby Špilberku, byť by byla jakákoli noční hodina.

Vstupenky je možné zakoupit na předprodeji TICmB, Radnická 2 či prostřednictvím stránek gotobrno.cz. Cena vstupenky je 250,- Kč.


Kontaktní osoby pro průběh oslav Dne Brna:

Mgr. Monica Taufarová, produkčně-programové oddělení TICmB, p. o., tel.: 542 427 160, 725 415 622, e-mail: taufarova@ticbrno.cz

Mgr. Jan Nováček, hlavní dramaturg, e-mail: jan.novacek.brno@gmail.com

 

SPECIÁLNÍ PROHLÍDKY S PRŮVODCEM:

„Dva pilíře obrany roku 1645“

Turistické informační centrum města Brna připravilo v rámci oslav Dne Brna zcela nový okruh „Dva pilíře obrany roku 1645“, během kterého budete mít možnost vstoupit i do krypty jezuitského kostela.

Co byli zač Raduit de Souches a P. Martin Středa, muži, kteří nás svým umem a silou uhájili před Švédy? Na jedné straně vojenský důvtip a nadání, na druhé straně obrovská morální síla a duševní podpora. Oba dva s plným nasazením a nadšením vydali ze sebe to nejlepší. A nebyli sami… Pojďme společně nahlédnout do života obou protagonistů i těch dalších, kteří jim v tom byli nápomocni. Procházku trvající 90 minut vede vynikající průvodkyně Jana Amadou.

TERMÍN:        15. 8. 2014 v 16:00

SRAZ:             Moravské náměstí u kostela sv. Tomáše

VSTUPNÉ:     50 Kč dospělí,

25 Kč děti od 6 let, studenti, senioři, ZTP, ZTP/P

Zdarma děti do 6 let

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK:        Labyrint pod Zelným trhem, Zelný trh 21 (tel.: 542 212 892, út-ne  

9.00-18.00)

„Obrana za třicetileté války aneb když na Brno táhli Švédi“

Turistické informační centrum města Brna připravilo v rámci oslav Dne Brna informacemi nabitý okruh „Obrana za třicetileté války aneb když na Brno táhli Švédi“.

Víte, že v 17. století byl nejvýznamnějším Brňanem Francouz? Jak je možné, že Brno jako jediné moravské město nebylo Švédy dobyto? Zachránila nás od dobytí Černá Madona, anebo to bylo úplně jinak? Tyto a další otázky budou zodpovězeny v průběhu okruhu. Prohlídku, která trvá 135 minut, vede oblíbená průvodkyně Jana Amadou.

TERMÍN:        16. 8. 2014 v 17:00

SRAZ:             hrad Špilberk, u zvonkohry na velkém nádvoří

VSTUPNÉ:     50 Kč dospělí,

25 Kč děti od 6 let, studenti, senioři, ZTP, ZTP/P

Zdarma děti do 6 let

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK:        Labyrint pod Zelným trhem, Zelný trh 21 (tel.: 542 212 892, út-ne  

9.00-18.00)

Kontaktní osoba pro speciální prohlídky s průvodcem:

Mgr. Eva Formánková, referentka Městské destinační agentury TICmB, p. o., tel.: 542 427 152, 724 059 504, e-mail: formankova@ticbrno.cz

Kontakty pro média:

Ing. Alexandra Voňková, vedoucí sekretariátu, tel.: 542 427 112, mobil:725 518 130, e-mail: vonkova@ticbrno.cz

Ke stažení: 

Inzerce

Kontakt pro média

Kontakt:

Mgr. Adéla Nováková
tisková mluvčí

tel.: +420 725 047 701
e-mail: novakova@ticbrno.cz

 

Adresa:
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2
602 00 Brno

1. poschodí