Folklorní soubory roztančí nádvoří Staré radnice

Vydáno: 
1. 6. 2016 11:15

Na festivalu Brněnsko tančí a zpívá se ve čtvrtek 2. června 2016 představí na nádvoří Staré radnice dvanáct folklorních souborů a skupin z Brna a okolí. Tématem 41. ročníku této přehlídky nazvané "Od jara do zimy" jsou výroční obyčeje tak, jak se na Brněnsku slavily, či dosud slaví.

Tradice nemizí v nenávratnu, jsou stále přítomné. Dokazuje to i další ročník přehlídky folklorních souborů a skupin. Ta začne ve čtvrtek 2. června v 17 hodin tradičním průvodem ze Staré radnice ulicemi Brna. Účastníci přehlídky se v centru města představí v krojích a krajovém oblečení, ukáží zvyky a tance.

Akci organizuje občanské sdružení „Brněnsko tančí a zpívá“ ve spolupráci s Turistickým informačním centrem města Brna. Letos také jako připomenutí 110. výročí od úmrtí Františka Bartoše, národopisného pracovníka, profesora a posléze ředitele na českém gymnáziu v Brně. František Bartoš v letech 1882, 1889 a 1901 vydal své sbírky lidových písní z Moravy, v nichž je nemalým dílem obsažena i lidová píseň z Brněnska, nebo například 180. výročí od krojované slavnosti v Lužánkách, která předcházela korunovaci Ferdinanda V. českým králem.

Samotná přehlídka tanců začíná v 17.30 hodin a vstup na nádvoří Staré radnice je zdarma. V případě nepřízně počasí se průvod ruší a přehlídka se přesouvá do Sálu Břetislava Bakaly na Žerotínově náměstí v Brně.

Program na nádvoří Staré radnice:

1. Národopisný soubor Ferdinanda Volka z Tuřan – Ostatky
2. Dětský folkorní soubor Háječek z Ostopovic – Vítání jara
3. Národopisný soubor Vrčka a Relíček Šlapanice – Královničky
4. Orelská chasa vod Pozořic – Žádání dívky o stárkování na hodech
5. Újezdská Rozmarýna – Hodové písně a kola
6. Národopisný soubor Podskalák Troubsko – Stínání berana o hodech
7. Cimbálová muzika Omičan – Písně z Brněnska
8. Národopisný soubor Líšňáček – Já jsem malý řemesníček
9. Folklorní soubor Křenovák – Dožínky
10. Mužáci ze Žatčan – Verbířské písně a tanec
11. Krojovaná skupina z Komína – Loučení s odvedenci/rekrutů
12. Cimbálová muzika Omičan – Písně z Brněnska

Inzerce

Kontakt pro média

Kontakt:

Mgr. Adéla Nováková
tisková mluvčí

tel.: +420 725 047 701
e-mail: novakova@ticbrno.cz

 

Adresa:
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2
602 00 Brno

1. poschodí