„Rok smíření“ – Brno si připomene 70 let od ukončení druhé světové války

Vydáno: 
20. 2. 2015 12:30

Soubor akcí různého typu s jedním ústředním tématem. To je projekt „Rok smíření“, jehož myšlenka vychází z potřeby připomenout události související se 70. výročím ukončení druhé světové války a jejími dopady na město Brno a jeho obyvatele. Zároveň má za cíl důstojně uctít památku obětí a ukázat Brno jako město schopné přihlásit se ke své historii v evropském kontextu. Rok 2015 byl zároveň Radou města Brna vyhlášen jako „Rok smíření“. Rada města Brna uložila zajistit realizaci a koordinaci projektu „Rok smíření“, a to včetně zveřejnění výzvy k zapojení veřejnosti, organizací a jednotlivců do projektu, Turistickému informačnímu centru města Brna.

Kromě hlavní myšlenky je záměrem projektu poukázat na kosmopolitní charakter města a poučit se z historie a vyrovnat se s ní tak, aby měla příznivý vliv na směřování společnosti a města v budoucnosti. Do projektu se již nyní zapojily – a své akce chystají – Muzeum města Brna, Muzeum romské kultury, Moravské zemské muzeum, Masarykova univerzita, Knihovna Jiřího Mahena, Filharmonie města Brna, Městské divadlo Brno, Moravská galerie, HaDivadlo a Turistické informační centrum města Brna.  

Výzva veřejnosti k projektu "Rok smíření"

Dne 17. 2. 2015 Rada města Brna schválila:

- vyhlášení roku 2015 Rokem smíření k uctění památky brněnských obětí z let 1939 – 1945 u příležitosti 70. výročí ukončení 2. světové války;
- souhlasila s vyzváním veřejnosti, organizací i jednotlivců k připojení individuálních plánovaných akcí do rámce projektu Rok smíření za podmínek, že tyto akce budou v souladu se záměrem a dramaturgickým konceptem projektu;
- uložila zajistit realizaci a koordinaci projektu Rok smíření, a to včetně zveřejnění výzvy k zapojení veřejnosti, organizací a jednotlivců do projektu, Turistickému informačnímu centru města Brna, p. o. (dále TICmB).

Záměrem a dramaturgickým konceptem projektu „Rok smíření“ je:

- připomenout u příležitosti 70. výročí ukončení druhé světové války historické události ve všech souvislostech včetně okamžiků doposud z různých důvodů opomíjených;
- poučit se z historie, vyrovnat se s ní a mít příznivý vliv na směřování společnosti a města v budoucnosti;
- poukázat na kosmopolitní charakter města;
- uctít důstojně památku obětí a ukázat Brno jako město schopné přihlásit se ke své historii v evropském kontextu;
- přispět k důstojnému vyrovnání s minulostí.

Na základě pověření Rady města Brna vyzývá TICmB veřejnost, organizace i jednotlivce k připojení jimi plánovaných akcí do projektu "Rok smíření".

TICmB zajistí koordinaci projektu a pomoc při organizaci a propagaci akcí.
Propagaci akcí bude TICmB realizovat prostřednictvím jednotně graficky zpracovaných elektronických i tištěných programových materiálů, které budou šířeny v dostupných mediích a k projektu vytvořených internetových stránkách.
S ohledem na pietní záměr projektu si TICmB dovoluje vyhradit právo zařadit pouze projekty, které jsou v souladu s výše uvedeným usnesením Rady města Brna. (Nezařadí do projektu politické pořady a akce komerčního charakteru).
TICmB není pověřeno úhradou ekonomických nákladů vzniklých pořádáním jednotlivých akcí.

Žádáme veřejnost, organizace i jednotlivce, kteří si přejí připojit své plánované akce do projektu „Rok smíření“, aby svůj záměr odeslali s označením "Rok smíření" písemně na adresu:

Turistické informační centrum města Brna, p. o.
sekretariát
Radnická 4
658 78 Brno

nebo elektronicky na adresu

tic@ticbrno.cz

Vaše projekty prosím označte (obálku nebo předmět e - mailu) "Rok smíření"

a uveďte tyto údaje:

Datum, místo a čas konání akce;

Název akce;

Jména autorů, účinkujících nebo zúčastněných;

Odhadovaný počet návštěvníků;

Jméno nebo název pořadatele akce;

Kontakt na pořadatele, připojte písemný souhlas organizátora se zveřejněním akce na webových stránkách a propagačních materiálech.

 

Uzávěrka pro příjem projektů, které mají být zveřejněny v tištěné podobě je 13. března 2015.

Výzvu veřejnosti a elektronický formulář pro přihlášení pořadu k projektu „Rok smíření“ najdete také na odkazu  http://ticbrno.cz/cs/vyzva-verejnosti-k-projektu-rok-smireni

Kontaktní osoby projektu:

Koordinátor projektu

MgA. Jiří Mottl - pověřený zastupováním dočasně neobsazené funkce ředitele/ky Turistického informačního centra města Brna, p. o. mottl@ticbrno.cz

Iniciátor a autor projektu

BcA. Petr Kalousek - uvolněný člen Zastupitelstva MČ Brno-střed pro kulturu, sport a turismus, kalousek.petr@gmail.com

Inzerce

Kontakt pro média

Kontakt:

Mgr. Adéla Nováková
tisková mluvčí

tel.: +420 725 047 701
e-mail: novakova@ticbrno.cz

 

Adresa:
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2
602 00 Brno

1. poschodí