Tmavomodrý festival 2014

Vydáno: 
6. 5. 2014 11:30

Turistické informační centrum města Brna, p.o. ve spolupráci s TyfloCentrem Brno, o.p.s. pořádá ve dnech 14. – 17. 5. 2014 již 25. ročník Tmavomodrého festivalu – mezinárodní přehlídky hudebních vystoupení pro zrakově postižené děti a mládež. Letošní jubilejní ročník tohoto výjimečného festivalu se opět koná pod záštitou primátora statutárního města Brna Romana Onderky.

Festival se uskuteční od14. – 17. 5. v Sále Břetislava Bakaly a bude mít několik vrcholů. Před samotným zahájením festivalu je pro všechny milovníky hudby připraven benefiční koncert VUS Ondráš, z jehož výtěžku bude financován pobyt mladých hudebníků na festivalu. Koncert se uskuteční 14. 5. 2014 od 19 hod. v Sále Břetislava Bakaly a vystoupí na něm orchestr hudebních nástrojů společně s dívčím sborem.

15. 5. 2014 od 17 hod. proběhne slavnostní zahájení festivalu v prostorách Sálu Břetislava Bakaly, po kterém bude od 19.30 následovat společný koncert houslisty Jaroslava Svěceného a kytaristy Vladislava Bláhy v Besedním domě. Toto výjimečné spojení předních českých hudebníků slibuje pro všechny návštěvníky skvělý hudební zážitek. 

Vyvrcholením festivalu bude v pátek 16. 5. 2014 vystoupení účastníků festivalu se svým programem zahrnujícím sborový zpěv, sólová, instrumentální a pěvecká vystoupení i kapely. Hudební přehlídka začíná od 13 hod. a potrvá do 18 hod. Po přehlídce bude od 19 hod. následovat koncert nevidomého klavíristy a pedagoga Konzervatoře Brno Antona Mészárose.

Letošní ročník Tmavomodrého festivalu bude zakončen 17. 5. 2014 v 15 hod. v Sále Břetislava Bakaly premiérou představení Scapinova šibalství Divadélka FORTEL, kde působí také nevidomí herci. Divadélko působí pod mezinárodní organizací Nová Akropolis. 

Již tradičně je nedílnou součástí Tmavomodrého festivalu také bohatý doprovodný program. V průběhu pátečního programu bude v prostorách Sálu Břetislava Bakaly a rovněž na venkovním prostranství probíhat výstava kompenzačních pomůcek pro zrakově postižené s možností si některé z nich vyzkoušet. Dále se uskuteční prezentace škol vodicích psů a jarmark výrobků dílny HapAteliér. Tento doprovodný program bude možné navštívit také v sobotu 17. 5. 2014.

V doprovodném programu je zahrnuta také interaktivní výstava s názvem „TMAVOMODRÁ“, která se koná od 12. do 17. května 2014 v Galerii R10 na Radnické 10. Vystavena bude v sekci „Brno v miniatuře“ sbírka modelů Stavební fakulty VUT Brno od autora Dušana K. Josefa - brněnské pomníky a zajímavosti k ohmatání, a v sekci „Bílá v bílé“ výstava prací zrakově postižených klientů sociálně terapeutické dílny brněnského TyfloCentra HapAteliér - zvukové  a hmatové obrazy, obří dešťová hůl a neprůhledné krabice s objekty. Výstava je zahrnuta i v rámci Brněnské muzejní noci. Vstup na výstavu je volný.

V rámci 25. ročníku Tmavomodrého festivalu se uskuteční také konference pro odbornou veřejnost s názvem „Od kolébky k aktivnímu stáří“ - Péče o těžce zrakově postižené v Jihomoravském kraji, která proběhne 15. května od 13 do 16 hodin v Sále Břetislava Bakaly. Program konference bude rozdělen do pěti bloků:

  1. blok: péče o nejmenší děti, děti školního věku a studenty
  2. blok: včasná péče o osoby, které přicházejí o zrak, kompenzační pomůcky
  3. blok: sociální služby pro zrakově postižené, pracovní uplatnění, PC pomůcky
  4. blok: služby pro zrakově postižené v pobytovém zařízení
  5. blok: výcvik vodicích psů

Konference je určena pro pracovníky kontaktních míst úřadů práce, oční lékaře, optiky, optometristy, oftalmology, pedagogy a studenty těchto oborů, pedagogy a studenty sociálních škol a další pracovníky, kteří přichází do kontaktu se zrakově postiženými (např. pracovníci sociálních odborů obecních úřadů). Účast na konferenci je bezplatná. Do 12. května je možné se stále registrovat na e-mailu: tmf@tyflocentrumbrno.cz

Veškeré další informace včetně podrobného programu festivalu naleznete na internetových stránkách www.tmavomodry.cz.

Vstupné:

Benefiční koncert VUS Ondráš – vstupné 100,-/50,- Kč

Koncert „Hvězdy ve tmě“ – vstupné 230,-/180,- Kč

(Snížené vstupné platí pro seniory, studenty, děti a ZTP/ZTPP) 

Vstupenky na koncerty je možné zakoupit v centrálním předprodeji Turistického informačního centra města Brna, p.o., na adrese Radnická 2, dále v online předprodeji TIC města Brna na www.vstupenky.ticbrno.cz nebo přímo na místě před začátkem koncertu.

Na ostatní program festivalu je vstup zdarma.

Kontaktní osoba pro projekt Tmavomodrý festival:

Mgr. Barbora Hocková, produkčně-programové oddělení TICmB, tel.: 542 427 127, 602 342 716, e-mail: hockova@ticbrno.cz

Kontaktní osoba pro doprovodné akce pořádané Tyflocentrem Brno, o.p.s.:

MgA. Irena Kocí, PR&FR, TyfloCentrum Brno, o.p.s., tel.: 774 715 098, e-mail: koci@tyflocentrumbrno.cz


Kontakty pro média:

Ing. Alexandra Voňková, TICmB, kontaktní osoba pro média, tel.: 542 427 112, e-mail: vonkova@ticbrno.cz

Webové stránky:

www.tmavomodry.cz | www.ticbrno.cz | www.gotobrno.cz | www.centrumpronevidome.cz/tmf

Inzerce

Kontakt pro média

Kontakt:

Mgr. Adéla Nováková
tisková mluvčí

tel.: +420 725 047 701
e-mail: novakova@ticbrno.cz

 

Adresa:
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2
602 00 Brno

1. poschodí