Tradiční festival Den Brna představuje novinky; Švédům se nevzdáme ani tentokrát

Vydáno: 
13. 8. 2019 10:00

Od 15. do 17. srpna město zajistí ozbrojenci a opět se rozhoří náboženská válka o svobodu vyznání, Brno, volný přístup k dobytí Vídně a vládu nad celou Moravou.  Kromě hradeb, tunelů, podhradí a místy dokonce vnitřního města se boj povede i na kazatelnách nebo věžích chrámů. Abychom opět slavně zvítězili a ubránili se téměř dvacetinásobné přesile švédského vojska, založíme letos vojenský tábor na Dominikánském náměstí. Tam budeme doplňovat síly dobovou krmí a mokem, budeme tančit moderní renesanční i retro středověké tance a veselit se při tónech stylových souborů. Vítězství zpečetí barokní ohňostroj. 

Festival začne paradoxně „posledním výstřelem“ ve čtvrtek 15. srpna na Petrově – v den, kdy před 374 lety utichla válečná vřava. Společnost 1645 připravila slavnostní zahájení, jež podtrhnou zvony a fanfáry z věží. Následovat bude série komentovaných prohlídek pořádaných Biskupstvím brněnským a TIC BRNO. Prohlédnete si petrovské zvony, které dle legendy ukončily vyčerpávající obléhání, navštívíte pátera Martina Středu v jeho skleněné hrobce a dozvíte se, jak francouzský plukovník město Brno před Švédy uhájil. Den zakončí bohoslužba u obrazu Panny Marie Svatotomské, Palladia měst Brna.

V pátek 16. srpna začne atmosféra houstnout. Na Dominikánském náměstí vznikne vojenské ležení, kde budou šermíři pilovat své válečné umění a posilnění nejen k boji tam najdou také návštěvníci. Bojovou morálku všem pozdvihnou historické hudební a taneční soubory. Útlocitnější či po vědomostech dychtiví diváci mohou pokračovat v čerpání informací při dalších komentovaných prohlídkách a tentokrát se dostane i na nejmenší práčata. V Labyrintu pod Zelným trhem si budete moct odlít pověstnou černou kouli pro Torstensona, protože žádná jiná na něj prý neplatila.

V sobotu 17. srpna už půjde vyloženě do tuhého! Městem projde historický průvod, který položí věnce u hrobky Raduita de Souches v kostele sv. Jakuba, načež se na svazích Špilberku strhne válečná vřava. Pokud město ubráníme, uštědříme tak Torstensonovi jedinou porážku v jeho kariéře a donutíme ho k rezignaci. Zabráníme Švédům v postupu na Vídeň, čímž ji pravděpodobně zachráníme. Části protestantského vojska se následně sice podaří ještě vyplenit levý pražský břeh a ukrást obrovskou válečnou kořist, to však už na vývoj Třicetileté války nebude mít žádný vliv a ta tak konečně dospěje k vyhlíženému konci. Jestli vás obranné jednotky budou moci postrádat, doporučujeme program zpátky na Dominikánském náměstí. Vedle obvyklých barokních kratochvil a delikates tam najdete další šermíře, žongléry, kejklíře, kata a slavné vítězství zde na samý závěr oslaví i barokní ohňostroj.    

Pořádají TIC BRNO, Biskupství brněnské a Společnost 1645.

Festival se bude odehrávat na Špilberku, Dominikánském náměstí, Petrově, v jezuitském kostele Nanebevzetí Panny Marie, v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně a komentované prohlídky a průvod povedou po celém městě. Podrobnosti a kompletní program najdete na www.DenBrna.cz.        

Brno 12. 8. 2019

PROSÍME UVÁDĚT JMÉNA AUTORŮ, KTERÁ NAJDETE V POPISKÁCH FOTEK. NENÍ-LI JMÉNO UVEDENO, JE ZDROJEM ARCHIV. DĚKUJEME.

Kontakt pro média

Kontakt:

Mgr. Adéla Nováková
tisková mluvčí

tel.: +420 725 047 701
e-mail: novakova@ticbrno.cz

 

Adresa:
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2
602 00 Brno

1. poschodí