Turistický portál GOtoBRNO.cz rozšířila rubrika s originálním autorským obsahem

Vydáno: 
14. 10. 2019 17:00

Strategický plán zvýšit počet turistů přijíždějících do města z roku 2015 už byl s předstihem naplněn i překonán. Místo dalšího navyšování množství turistických autobusů přijíždějících do centra se může TIC BRNO soustředit na sofistikovanější práci s cílovými skupinami, které identifikovala dlouhodobá strategie městského marketingu – studenty, mladé dospělé a rodiče dospělých, kteří mají opět čas na cestování a poznávání. Je jim společná jedna charakteristika, touha objevovat a hledat alternativní řešení. Moderní odborná terminologie je nazývá „travelers“ a na rozdíl od klasických turistů je pro ně typické, že se výrazně zaměřují na lokální specifika a hledají autentický pohled.

Brno není město jako Praha nebo Český Krumlov, které táhne turisty na romantické středověké uličky a barokní paláce a chrámy. Má však moderní architekturu, živé centrum, skvělou gastronomii a hudební scénu, která ho podruhé dostala na seznam UNESCO. Brno se taky stalo celorepublikovým tématem, když si ze zažité přezdívky „poslední zatáčka před Vídní“ vybudovalo pověst svérázného města, kde si lidé dokáží užívat života a nebrat se přitom zbytečně vážně. Naplňuje tak image alternativního centra k uspěchané, komerční a striktně na výkon zaměřené Praze. Toto je základní premisa, která stojí za novým projektem Fenomén Brno, který přináší autorský obsah s využitím formy internetového blogu. Jedná se o moderní způsob používaný například ve Švédsku, jehož komunikace je považována za jednu z nejkreativnějších a nejefektivnějších.

Nový projekt Fenomén Brno má ambici přinášet živý a pestrý autorský obsah od lokálních autorů. Navazuje na dlouhodobou strategii komunikovat lokální témata svěžím a moderním způsobem ve spolupráci s místními uměleckými a autorskými komunitami. Jedná se o progresivní autorskou platformu, která je součástí komunikační linky TO JE BRNO, která je dlouhodobě vysoce ceněna nejen v ČR, ale také v zahraničí. Vybrali jsme formu internetového blogu vzhledem k tomu, že se jedná o nejefektivnější způsob komunikace. Blog bude redakčně v gesci TIC BRNO.

Autorská platforma přináší alternativu pro náročného čtenáře, který nevyhledává a nereaguje na standardní destinační marketingové aktivity. Obsah bude mít charakter multimediální, bude se tedy jednat nejen o texty, ale také o foto a video obsah. Jedná se o nové doplnění širokého portfolia komunikačních kanálů TIC BRNO, který se zaměřuje na komunikaci s cílovými skupinami města Brna dle strategie rozvoje. Po jejích čtyřech letech fungování je evidentní, že se jedná o velice kvalitní dokument, který velmi efektivně naplňuje cíle destinace. V prvních příspěvcích se v projektu Fenomén Brno představil architekt Petr Hrůša v rozhovoru o rekonstrukci Janáčkova divadla, světový unikát Muzeum romské kultury, největší studentské rádio ve střední Evropě Radio R, zpověď bývalého průvodce z vily Tugendhat, fejetony oblíbené moderátorky Radia Wave Zuzany Fuksové a autora knižního bestselleru Stanislava Bilera a nejnověji fotografická tvorba místního umělce Radima Dibdiaka. Do konce roku jsou v plánu tipy na top brněnskou architekturu od světově oceněného studia Chybík + Krištof, ukázky posledních prací legendárního street artisty TIMA, vzpomínka na neformální výstavy a kulturní produkce od slovenského performera Samuela Szaba, rozhovor s programovým dramaturgem původem brněnského filmového festivalu Mezipatra, jenž letos slaví 20. výročí, humorná vzpomínka na groteskní účast Ladislava Zibury v ikonickém pořadu brněnské ČT AZ- kvíz a fotosérie autentických fotografií z Brna 80. let od Petra Kulhánka

Součástí nové komunikační autorské platformy Fenomén Brno je vyvolávat veřejnou diskusi, pokládat si otázky, reflektovat témata s využitím humoru, nadsázky a karikatury. Připravujeme aktivní zapojení veřejnosti, budeme si jich ptát, jaká témata považují za brněnské fenomény. Jsme připraveni na další otevírání platformy pro autorské zapojení veřejnosti. Cílem je nabídnout skutečně živou komunikační platformu jako atraktivní doplnění standardních forem komunikace a reflektovat témata neotřelým způsobem tak, aby čtenáře bavila a měla potenciál virálního šíření po internetu.

Cílem nové autorské platformy Fenomén Brno je nabídnout náročnějším konzumentům názory, pohledy, stanoviska. Charakteristika komunikovat názor, vyvolávat diskuse na aktuální témata, je charakteristika Brna, která patří k jeho DNA. Brno je ve svém marketingu úspěšné velkou silou a zajímavostí lokálních specifik, schopností sebekritiky, recese, nadsázky. To jsou nejúspěšnější linky komunikace. Autoři budou prezentovat své pohledy, své prožitky. Všechny jsou relevantní, protože město není prostor památek a atraktivit, je prostorem lidí, kteří ho tvoří.

Nejsme stejní a nevnímáme realitu stejně, některé pohledy mohou být pro ostatní znepokojující, šokující atp. Cílem je iniciovat diskusi na prezentovaná témata. Fenomén Brno je sebevědomá komunikační platforma sebevědomého města, které je otevřené a nebojí se ve své oficiální prezentaci dát prostor občanům města, lokálním autorům a zajímavým osobnostem, které vyrůstají z brněnského prostředí a zastupují širokou škálu brněnských kulturních a názorových komunit. Jedná se o apolitickou platformu, neprezentuje politické názory a stanoviska.

Fenomén Brno směřuje pozornost k brněnským fenoménům a tématům. Vzhledem k jeho progresivnímu zaměření předpokládáme jeho vysokou úspěšnost a efektivitu. Cílem je oživit komunikaci města, což povede ke zvýšenému zájmu o další produkty a média, které TIC BRNO produkuje a provozuje. Moderní trendy v sebeprezentaci a komunikaci vyspělých destinací pracují s lokálními tématy jako s nejefektivnějším způsobem. Vzhledem ke zvyšující se konkurenci v oblasti cestování a trávení volného času je zapotřebí vsadit na témata, která jsou v charakteristice města či regionu unikátní a vlastní, a jediná tak skutečně konkurenceschopná. Standardní formy komunikace již nestačí a nenesou očekávané výsledky, což v konečném efektu přináší neefektivitu vzhledem k vynakládání veřejných prostředků na marketingové aktivity.

Aktuálně jsou publikovány v souladu s plánem činnosti první příspěvky a začíná komunikace s veřejností a novináři pro představení konceptu. Pro otestování způsobu vnímání jsme do první skupiny příspěvků zařadili také příspěvek Stanislava Bilera, kde předpokládáme velkou míru diskuse. Součástí plánu dalších kroků bude intenzivní komunikace se čtenáři a další veřejností. Projekt je živou platformou, jejíž další podoba je do určité míry otevřena vstupům veřejnosti.

Tým Fenoménu Brno

V Brně dne 14. 10. 2019

Ke stažení: 

Kontakt pro média

Kontakt:

Mgr. Adéla Nováková
tisková mluvčí

tel.: +420 725 047 701
e-mail: novakova@ticbrno.cz

 

Adresa:
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2
602 00 Brno

1. poschodí