V galeriích Turistického informačního centra začínají nové výstavy

Vydáno: 
31. 8. 2015 11:30

Hned čtyři nové výstavy začínají 2. září 2015 v galeriích Turistického informačního centra. Vernisáže výstav se uskuteční 1. září v 17.30 hodin.

Galerie mladých

Tereza Fišerová
Lost

Prostředí, v němž žijeme a které dennodenně vnímáme, označujeme zjednodušeně jako reálný svět. Do jaké míry jej ještě dokážeme odlišit od světa virtuálního nebo duchovního je otázkou subjektivní interpretace, v jejímž rámci se mnohdy nevyhneme ani uvažování o možnosti existence dalších světů. V jednom z takovýchto paralelních světů mohou například přebývat zmizelé „věci“. Dostat se k jeho břehům bývá snadné – postačí být nepotřebným, zapomenutým, nežádoucím. Je možné nechat zmizet drobný předmět, osobu, budovu, letadlo, myšlenku, ba i celý kontinent. O tom, kde se nachází vrakoviště zmizelých, ví však pouze ti, kteří se sami stanou jeho součástí, ale zároveň nezapomenou, odkud sem přišli. Může podobný osud potkat i současného umělce? Má se stát nevýznamným a zapomenutým a má se ztratit v anonymním „propadlišti dějin umění“? Tereza Fišerová uvažuje nejen o příčinách, ale i o estetice mizení. V centru její instalace Lost v Galerii mladých totiž žije přiznané technické zázemí, které záměrně nikam nezmizelo: kužel světla vycházející z obnažených projektorů vznášejících se uprostřed galerie tak zcela bezostyšně ohmatává mlžný opar, ve kterém lze spatřit obrazy světa, který už neměl být možná nikdy nalezen. 

kurátorka: Zuzana Janečková

Galerie Kabinet

Kateřina Držková
Zvuk spouště

Výstava Kateřiny Držkové spadá do okruhu projektů, které se zabývají mediální sebereflexivitou. Navzdory tomu, že se jedná o dlouhodobou tendenci vizuální kultury 20. století, je zřejmé, že rozvíjení sebereferenčních postupů má nevyčerpatelný potenciál. V případě fotografie, která je podobně jako film vázána na technologický aparát zřetelněji než klasická výtvarná média, má toto pojetí obzvláště výraznou pozici. V podstatě není důležité, co je snímáno, není ani podstatný sám autor a jeho umělecká původnost, jako schopnost o procesech snímání a cirkulace obrazů účinně referovat. Kateřina Držková se orientuje k psychologické a institucionální dimenzi těchto procesů, a to skrze pozici fotografa a fotografovaného.  Instalace spojující nalezené fotografie, autorský text a abstraktně koncipované video, na němž se „jen“ opakuje detail mačkání spouště fotoaparátu, má až meditační charakter. Dostáváme se k samotnému prožitku z aktu fotografování, k intimitě, studu i narcisismu, které otevírá.

kurátorka: Marika Kupková

Galerie U Dobrého pastýře

Výběr ze sbírky
Ondřej Basjuk, Isabela Grosseová a Jesper Alvaer, Roderick Hietbrink, Zuzana Janečková a Ondřej Homola, Svätopluk Mikyta, Zbyněk Mikeš, Peter Kalmus, Milan Salák, Aleksandra Vajd a Petr Dub

Výstava je zaměřena na sbírky umělců, které převážně nesledují umělecké záměry, anebo k nimž lze sběratelský přístup vztáhnout jen metaforicky. Jednoduše se vyhýbá sběratelství a archivaci v pozici umělecké strategie. Nenabízí vhled do zajímavých kolekcí, ale hledá modelové přístupy v rámci zacházení s (předmětným) světem. Vzniklo několik instalačních situací, které re-editují autentické sběratelství do obecnějších či abstraktnějších pozic, anebo naopak transformují širší výpovědi a projevy do pozice sběratelské záliby. Opakovaný přepis autorských východisek a záměrů na ose kurátor-umělec zde rozostřil autorství tak, že už není jasné, kdo co vlastně vystavuje (a sbírá). Dá se ale pátrat po tom, kudy všechny ty autoreferenční okruhy vedou.   

kurátorky: Katarína Hládeková a Marika Kupková

konText

Lukáš Roth, Nóra Ružičková, Mária Štefančíková: Zákazka č. 39 → Impression, soleil levant & bells morbida

Druhá část z trilogie výstav zaměřené na různé druhy smyslového vnímání, kterou autorky v letošním roce připravují pro prostory galerie konText, vznikla ve spolupráci s hudebním skladatelem Lukášem Rothem. Mária Štefančíková a Nóra Ružičková vyzvaly tohoto čerstvého absolventa Vysoké školy múzických umění v Bratislavě, aby vytvořil hudební interpretaci olfaktorické kompozice parfuméra Roberta Haváče, která byla v galerii konText představena jako úvodní projekt zmíněné trilogie. Došlo tak k další transformaci – od původního obrazového východiska přes verbální popis a jeho olfaktorické ztvárnění až k hudební kompozici.

kurátorka: Zuzana Janečková

Inzerce

Kontakt pro média

Kontakt:

Mgr. Adéla Nováková
tisková mluvčí

tel.: +420 725 047 701
e-mail: novakova@ticbrno.cz

 

Adresa:
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2
602 00 Brno

1. poschodí