Víka barokních rakví se po zrestaurování vrátila zpět do Kostnice

Vydáno: 
5. 5. 2014 15:00

Zrestaurovaná víka barokních rakví se po více než dvou letech od jejich nálezu vrací zpět do Kostnice pod kostelem sv. Jakuba, kde se stanou trvalou součástí expozice a tento unikátní prostor tak obohatí o další výjimečné historické artefakty odhalující způsob pohřbívání v minulosti.

Během archeologického průzkumu pod kostelem sv. Jakuba došlo v září 2011 přímo v hlavní kryptě pod kostelem k objevení dřevěných rakví, což patřilo k nejvýznamnějším nálezům. Při přemísťování kostí byly postupně uvolňovány prostory tří komor, které do té doby vyplňovaly kosterní ostatky. Mezi první a druhou komorou se u dna zásypu na hliněné podlaze objevily celé dřevěné rakve. Po dokončení přesunu kostí a uvolnění prostoru bylo celkem identifikováno 24 raně barokních rakví včetně několika rakví dětských. Archeologové postupně dokumentovali i průběh otvírání jednotlivých rakví. Ale na jejich stavu se bohužel podepsalo více než třísetleté působení tíhy kosterního zásypu a vlhkost. Rakve byly rozpadlé a destruované tíhou ostatků, nálezy zkorodované a tělesné ostatky napadené plísněmi. Přesto se podařilo množství artefaktů zachránit.

Dosavadní průzkum vzorků DNA zatím nedokázal říci, komu ostatky patřily, proto můžeme o identitě pohřbených zatím jen spekulovat. Nicméně je zřejmé, že do krypty mohli být pohřbeni jen významní měšťané, příznivci kostela nebo církevní hodnostáři. Dle archivních materiálů by tedy snad mohlo jít o významné osobnosti společenského a duchovního života 17. a 18. století. Je pravděpodobné, že mezi 24 pohřbenými byly v kryptě uloženy i ostatky Ondřeje z Ernau - královského rychtáře brněnského († 1690); Maxmiliána Ondřeje z Freyenfelsu - místního faráře († 1714); Kajetána, hraběte z Kollowratu, který byl moravským velícím generálem († 1769) či místního faráře Karla Josefa Fridricha, který byl proslulým kazatelem († 22. 8. 1771).

Součástí archeologického průzkumu se staly i restaurátorské práce, neboť při dokumentování nalezených fragmentů rakví se zjistilo, že jejich víka jsou nádherně malovaná dekorativními motivy i vyobrazením Krista a že několik částí vrchních vík by se dalo zachránit. „Záchranný archeologický průzkum prováděla společnost ARCHAIA Brno, o.p.s. Záchranný výzkum byl zahájen v říjnu roku 2011 a ukončen byl přibližně v polovině roku 2012 a zahrnoval mimo jiné zaměření rakví, foto a video dokumentaci, grafickou a 3D dokumentaci laserscannerem na místě nálezu, vyzvednutí kosterních pozůstatků a odebrání vzorků pro DNA antropologem, odebrání vzorků z rakví pro dendrologickou a dendrochronologickou analýzu, konzervaci a restaurování nálezů rakví v kryptě kostela a další odborné práce,“ uvedla PhDr. Petra Kačírková, Ph.D., ředitelka Turistického informačního centra města Brna, p.o.

V průběhu restaurátorských prací, které trvaly přibližně tři čtvrtě roku, se podařilo zrekonstruovat jednu celou malovanou rakev včetně kovových úchytů, víko z rakve dětské a dvě víka rakví dospělých jedinců. Všechny tyto zachráněné artefakty budou vystaveny v prostorách zpřístupněného brněnského podzemí a dvě zachráněná víka byla již nainstalována přímo v Kostnici a rozšířila tak tuto mimořádnou expozici o další historické zajímavosti. Kompletní zrestaurovaná rakev a víko dětské rakve budou z důvodu prostorově omezených možností Kostnice a klimatických podmínek vystaveny v jiné části brněnského podzemí, konkrétně v Mincmistrovském sklepě.

Kontakty pro média:

PhDr. Petra Kačírková, Ph.D., ředitelka TICmB, tel.: 542 427 146, 607 855 500, e-mail: kacirkova@ticbrno.cz

Ing. Alexandra Voňková, kontaktní osoba pro média, tel.: 542 427 112, 725 518 130,  e-mail: vonkova@ticbrno.cz

Webové stránky:

www.ticbrno.cz | www.gotobrno.cz

Inzerce

Kontakt pro média

Kontakt:

Mgr. Adéla Nováková
tisková mluvčí

tel.: +420 725 047 701
e-mail: novakova@ticbrno.cz

 

Adresa:
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2
602 00 Brno

1. poschodí