Vydejte se po stopách zakladatele genetiky Gregora Johanna Mendela

Vydáno: 
8. 10. 2015 14:30

Ve své historii nemá Brno o významné osobnosti nouzi. Dvě jména ale mají postavení zcela zásadní. Tím prvním je Gregor J. Mendel, zakladatel genetiky, a druhým skladatel Leoš Janáček. Ačkoliv se ani jeden v Brně nenarodil, prožili zde značnou část svého tvůrčího života.

Pokud chcete poznat geniálního přírodovědce a zakladatele genetiky, pořádá Turistické informační centrum města Brna v neděli 11. procházku po stopách Gregora Johanna Mendela. Součástí procházky je návštěva Mendelova muzea Masarykovy univerzity, u kterého je také v 10 hodin místo srazu a začátek procházky. Každý účastník se navíc může těšit na dárek v podobě speciálního silikonového náramku z edice Mendelův odkaz!

Opat Gregor J. Mendel dospěl v augustiniánském klášteře na Starém Brně před půldruhým stoletím křížením rostlin k zásadním objevům, z nichž vyvodil principy dědičnosti. Ty se staly základem genetiky. Výsledky jeho výzkumů se dnes uplatňují zejména v medicíně i v dalších vědních oborech.

Právě v Brně se Mendel věnoval v letech 1856–1863 věnoval křížení hrachoru. Na základě svých pokusů formuloval tři pravidla, která později vešla ve známost jako Mendelovy zákony dědičnosti. Mendel sice ze svých mnoha tisícovek pokusů zveřejnil pouze ty, které nejlépe dokládaly jeho teorie, i přesto byl jeho objev revoluční.

Během procházky uvidíte i původní včelín z roku 1871, G. J. Mendel byl totiž také vášnivým a uznávaným včelařem. Dalším Mendelovým obrovským zájmem byla meteorologie; dvě třetiny jeho prací se věnovaly právě tomuto oboru. Mendel prováděl v areálu opatství meteorologická pozorování, například jako jeden z prvních popsal větrnou smršť, která se v roce 1870 přehnala nad Brnem.

Sraz: v 10 hodin na Mendlově náměstí, před Mendelovým muzeem

VSTUPNÉ
50 Kč
dospělí / 25 Kč děti od 6 let, studenti, senioři, ZTP, ZTP/P / zdarma děti do 6 let
Každá procházka je určena pro omezený počet osob, doporučujeme proto zakoupit vstupenky v předprodeji.

PRODEJ VSTUPENEK
INFORMAČNÍ CENTRUM
/Radnická 8/, tel. 542 427 150
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK / Radnická 2/, tel. 542 210 863
LABYRINT POD ZELNÝM TRHEM /Zelný trh 21/, tel. 542 212 892
MINCMISTROVSKÝ SKLEP /Dominikánské náměstí/, tel. 602 128 124

 

Kontakt pro média

Kontakt:

Mgr. Adéla Nováková
tisková mluvčí

tel.: +420 725 047 701
e-mail: novakova@ticbrno.cz

 

Adresa:
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2
602 00 Brno

1. poschodí