Vyjádření ředitelky Turistického informačního centra města Brna p. o. PhDr. Petry Kačírkové Ph.D. k informaci o důvodech a jejím odvolání z funkce

Vydáno: 
18. 12. 2014 14:45

18. 12. 2014 / Brno – Pokud je mi známo, na jednání Rady města Brna, které se uskutečnilo 16. 12. 2014, nebyl zařazen, a tudíž ani projednán, bod mého odvolání z funkce ředitelky Turistického informačního centra města Brna. O svém údajném odvolání Radou města Brna se tak dozvídám až z vyjádření náměstka Bc. Matěje Hollana pro regionální přílohu celoplošného deníku MFDnes. Budu tedy po panu náměstkovi požadovat vysvětlení v této věci.

Stejně tak doufám, že publikovaný údajný výrok o „celkové nespokojenosti s prací úřednice, která měla na starost turistickou propagaci města“ je pouhou novinářskou zkratkou. Chci podotknout, že ředitelka příspěvkové organizace města není úřednicí, ale ředitelkou samostatného právního subjektu. Pokud se jedná o náplň činnosti ředitelky příspěvkové organizace, doporučuji seznámit se s obsahem Zřizovací listiny příslušné organizace.  

Pokud jde o výrok „celková nespokojenost s prací“ chci upozornit, že do současného okamžiku jsem neměla možnost v nějakém širším kontextu hovořit s novým vedením města Brna o koncepci chodu Turistického informačního centra, případně o jeho dílčích aktivitách. Na druhou stranu jsem nezaznamenala v relevantní formě – tedy písemně – že by jakékoliv vedení města Brna bylo s mojí prací a činností TICmB nespokojené. Naopak. TICmB má v rámci republiky jedny z nejlepších výsledků v soběstačnosti mezi příspěvkovými organizacemi, má dobré ekonomické výsledky, jeho aktivity jsou hojně navštěvované návštěvníky, a je za ním řada úspěšně realizovaných projektů – příkladem může být i zmíněný projekt turisticko-informačního portálu www.gotobrno.cz, který v rámci celorepublikového srovnání portálů a webů krajských měst, který realizovala Komora PR ČR, získal druhé místo.  

Očekávala bych, že zástupce hnutí, které často deklamuje na téma transparentnosti a otevřenosti v komunikaci, nebude postupovat v rozporu s těmito zásadami.  

PhDr. Petra Kačírková Ph.D., ředitelka Turistického informačního centra města Brna p.o.

Inzerce

Kontakt pro média

Kontakt:

Mgr. Adéla Nováková
tisková mluvčí

tel.: +420 725 047 701
e-mail: novakova@ticbrno.cz

 

Adresa:
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2
602 00 Brno

1. poschodí