World fashion show 2016, Miss a Mister Deaf 2016

Vydáno: 
11. 7. 2016 12:45

11. července od 20.00 hodin se bude konat v rámci festivalu Léto na Staré radnici módní přehlídka neslyšících finalistů a finalistek Miss & Mister Deaf World & Europe & Asia 2016. Desítky finalistek a finalistů soutěže společně s Miss Deaf World 2015 představí na přehlídkovém mole kolekce od mladých módních návrhářů a národní kroje jednotlivých států. Večerem bude provázet moderátorka Lenka Vacvalová. Doplňkem módní přehlídky bude atraktivní hudební program.

Organizátorem každoročních světových soutěží je Miss & Mister Deaf World a Europe a World Fashion, jež připravuje pravidelně tyto akce již od roku 2001, bez nároku na finanční odměny. Módní přehlídka se koná pod záštitou primátora statutárního města Brna ing. Petra Vokřála a za finanční podpory statutárního města Brna

„Čím více dostanou sluchově postiženi lidé na celém světě od zdravých lidí důvěry a možností se ukázat a předvéstširoké veřejnosti, tím více budou mít sluchově postižení lidé na celém světě větší šanci na lepší a důstojnější život a mají také možnost se více zviditelnit a mít větší příležitost a šanci sehnat práci,“ uvedla Mgr. Vladislava Suchanová, Miss Deaf, s.r.o.

Cílem každoročních World Fashion Show s doprovodným programem, je pomáhat sluchově postiženým mladým lidem, kteří to pro svůj nelehký životní osud velmi potřebují. Světové soutěže jsou pořádány a také koncipovány tak, aby se zdraví lidé na celém světě měli možnost přesvědčit, že když se dá sluchově handicapovaným stejná možnost a šance, jako mají lidé slyšící, mohou stejným způsobem pracovat a dělat vše tak, jako lidé bez handicapu. Potřebují však získávat naši důvěru a důvěru podniků a firem, aby se jim také dostalo kvalitních pracovních příležitostí.

Historie soutěží: MISS & MISTER DEAF

První ročník světové soutěže se konal v roce 2001 na Mallorce, další ročníky soutěží pro sluchově postižené dívky z celého světa aod roku 2013 také chlapce se uskutečnily v Praze, v TOP HOTELU PRAHA. V roce 2010 se konala světová soutěž pod záštitou Primátora hl. města Tbillisi, ve státě Gruzie. Takto organizované světové soutěže jsou co do úrovně a velikosti soutěží, jediné svého druhu ve světě, které v roce 2001 založil president soutěží pan Josef Uhlíř a od roku 2001 je pořádá český organizátor. Každoročně se na finálovém večeru vyhlašovalo celkem sedm vítězných titulů. Titul Miss &  Mister Deaf  World, dále titul I. Vicemiss  Deaf World  a II.Vicemiss Deaf World, a titul Miss a Mister Deaf  Europe a titul Miss Deaf Sympathy. V roce 2015, při jubilejním 15. ročníku, se poprvé vyhlašovaly ještě tituly MISS & Mister Asia.

MISS & Mister DEAF WORLD & EUROPE

Soutěže Miss &Mister Deaf mají dlouhodobou tradici. Ve světě je o tyto každoroční světové soutěže velký zájem, a za patnáct let, co se tyto soutěže pro neslyšící a nedoslýchavé dívky a chlapce z celého světa pořádají, se na všech kontinentech světa podařilo českému pořadateli soutěží založit již 83 soutěží pro neslyšící a nedoslýchavé dívky a chlapce s názvem Miss a Mister Deaf  každého státu. Zvolené vítězné Miss & Mister Deaf  svých států, se poté zúčastní v Praze v Congress  Hall TOP HOTEL PRAHA světových soutěží s názvem Miss & Mister Deaf World & Europe a World Fashion přehlídek s doprovodným programem, na kterých předvádí módní oblečení více jak 90 neslyšících dívek a chlapců z celého světa. Patronem soutěží je již třináctým rokem TOP HOTELS GROUP a.s. V loňském roce na přehlídkovém mole předvedlo kolekce téměř sto neslyšících modelů.

Inzerce

Kontakt pro média

Kontakt:

Mgr. Adéla Nováková
tisková mluvčí

tel.: +420 725 047 701
e-mail: novakova@ticbrno.cz

 

Adresa:
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2
602 00 Brno

1. poschodí