Valentýn s hlavou v oblacích: fotosoutěž

14. – 18. 2. 2019

Vyfoťte se na věži Staré radnice, přihlaste svoji fotografii do soutěže a vyhrajte příjemnou relaxaci pro dva ve studiu Infinit Brno nebo další ceny!

Soutěž má několik pravidel, která vám pomohou získat zajímavé výhry.

Přečtěte si PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE

 

Soubory musí být menší než 50 MB.
Povolené typy souborů: jpg jpeg.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Pořadatel prohlašuje, že v rámci soutěže bude zpracovávat za účelem možnosti kontaktování soutěžícího a následného vyhodnocení soutěže tyto osobní údaje: jméno, příjmení, e-mailová adresa. Předmětný účel je vázán na právní důvod plnění smluvní povinnosti.

Soutěžící tímto dále udělují souhlas se zpracováním osobních údajů: jméno, příjmení, podobizna, za účelem marketingové propagace Pořadatele, zejména při prezentaci stejných či obdobných kulturních akcí Pořadatele. Tento souhlas je účinný od okamžiku zapojení se do soutěže odesláním fotografie a zůstává v platnosti po dobu pěti (5) let nebo do doby, dokud nebude odvolán.

Soutěžící bere na vědomí, že má právo:

  • souhlas kdykoliv odvolat; odvolání je možné učinit buď písemně, nebo osobně na adrese sídla Pořadatele;
  • požadovat po Pořadateli informaci, jaké osobní údaje o mně zpracovává;
  • požadovat po Pořadateli vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů;
  • vyžádat si u Pořadatele přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit;
  • požadovat po Pořadateli výmaz těchto osobních údajů nebo omezení zpracování;
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na Pořadatele nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

O zásadách zpracování osobních údajů Pořadatele více zde.

Inzerce

Valentýn v Labyrintu, na věži a v kině Art

Valentýn v Labyrintu, na věži a v kině Art

Valentýn na věži Staré radnice
Radnická 8
tel +420 542 427 150
17.00 – 22.00
120 Kč / osoba
Soutěž: Valentýn s hlavou v oblacích

Valentýn v Labyrintu pod Zelným trhem
Zelný trh 21
tel +420 542 212 892
16.30, 17.30, 18.30
160 Kč / osoba
Soutěž: Valentýn v podzemí

Valentýn v Kině Art
Radnická 4
tel +420 542 427 138
čas dle programu
100 Kč, 60 Kč / osoba

+420 542 427 150